Κατάσταση Ειδικοτήτων - Προβλεπόμενων Θέσεων - Διάρκειας - Αιτήσεων

επεξήγηση: Οι 3 αριθμοί που εμφανίζονται σε κάθε στήλη αντιπροσωπεύουν π.χ 24/60/[19]:
Ο πρώτος : 24 -> τις Προβλεπόμενες Θέσεις σε κάθε Νοσοκομείο
Ο δεύτερος: 60 -> τη Διάρκεια σε μήνες
Ο τρίτος : [19]-> τον Αριθμό των Αιτήσεων που έχουν κατατεθεί
Η ιστοσελίδα ενημερώνεται καθημερινά - τελευταία ενημέρωση : 16/4/2021 1:24:27 μμ
Ειδικότητα 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΘ ΑΧΕΠΑ Β ΙΚΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (ΛΟΙΜΩΔΩΝ) ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ          2 /  60 /  [3]    2 /  48 /  [0]  2 /  48 /  [3]        3 /  48 /  [0]  3 /  48 /  [4]  2 /  48 /  [9]      
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ          6 /  48 /  [2]            5 /  48 /  [0]  4 /  48 /  [0]  4 /  48 /  [0]  2 /  48 /  [1] 13 /  48 /  [1] 13 /  48 /  [9]  
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ    4 /  60 /  [0]  5 /  60 /  [1]   21 /  60 /  [10]  9 /  36 /  [0]  9 /  60 /  [0] 13 /  60 /  [0]     10 /  60 /  [0] 22 /  60 /  [0] 22 /  60 /  [0] 19 /  60 /  [11] 13 /  60 /  [0] 13 /  60 /  [5]  
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ          3 /  48 /  [0]            5 /  48 /  [0]      3 /  48 /  [0]      
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ  3 /  60 /  [0]  4 /  60 /  [0]  5 /  60 /  [1]   14 /  60 /  [0]    8 /  60 /  [0] 12 /  60 /  [1]      8 /  60 /  [0] 17 /  60 /  [0] 17 /  60 /  [0] 14 /  60 /  [1] 12 /  60 /  [0] 12 /  60 /  [3]  
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ          5 /  48 /  [17]            7 /  48 /  [14] 13 /  48 /  [2]  7 /  48 /  [19]    6 /  48 /  [0]  6 /  48 /  [20]  
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ     13 /  48 /  [0]   28 /  48 /  [0]             22 /  48 /  [0] 20 /  48 /  [0] 23 /  48 /  [0] 23 /  48 /  [0] 23 /  48 /  [0]  
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  1 /  24 /  [23]               18 /  36 /  [4]       14 /  36 /  [50]  8 /  36 /  [34]      
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ          3 /  48 /  [18]  3 /  48 /  [2]          2 /  48 /  [5]  6 /  48 /  [3]  4 /  48 /  [21]        
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ(ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ)    8 /  60 /  [0]  9 /  60 /  [0]   22 /  60 /  [0]  8 /  60 /  [0]  8 /  60 /  [0] 16 /  60 /  [0]  3 /  12 /  [0]  5 /  60 /  [0]  8 /  60 /  [0] 22 /  60 /  [0] 22 /  60 /  [0]  4 /  60 /  [0] 21 /  60 /  [0] 32 /  60 /  [0]  6 /  30 /  [0]
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ          2 /  48 /  [0]                    3 /  48 /  [0]  3 /  48 /  [1]  
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ        7 /  48 /  [2]                          
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ  2 /  40 /  [8]  2 /  12 /  [0] 10 /  48 /  [3]   21 /  48 /  [34]  7 /  48 /  [0] 10 /  48 /  [0] 13 /  48 /  [1]       17 /  48 /  [0] 14 /  48 /  [20] 10 /  48 /  [16] 15 /  48 /  [0] 15 /  48 /  [24]  
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ          2 /  36 /  [3]            6 /  36 /  [5]        2 /  36 /  [0]  2 /  36 /  [1]  
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ    8 /  27 /  [3]            8 /  27 /  [3]      4 /  24 /  [7] 28 /  48 /  [7] 25 /  48 /  [48] 14 /  48 /  [46]      
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ  2 /   6 /  [5]    5 /  60 /  [1]   23 /  60 /  [36]              5 /  60 /  [0]  5 /  60 /  [4]  8 /  60 /  [13]  7 /  60 /  [0]  8 /  60 /  [7]  
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ          4 /  54 /  [7]              5 /  54 /  [0]  5 /  54 /  [4]  3 /  24 /  [6]  6 /  54 /  [0]  6 /  54 /  [2]  
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ      6 /  48 /  [0]    7 /  48 /  [4]  8 /  48 /  [1]            5 /  48 /  [1]  5 /  48 /  [8]  9 /  48 /  [8]  2 /  48 /  [0]  2 /  48 /  [0]  
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ  3 /  15 /  [6]   11 /  60 /  [6]      7 /  60 /  [0]  7 /  60 /  [1]  9 /  60 /  [23]        8 /  60 /  [1]  8 /  60 /  [1] 14 /  60 /  [32] 12 /  60 /  [1] 11 /  60 /  [17]  
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ    7 /  48 /  [0]  4 /  24 /  [0]      5 /  48 /  [0]  9 /  48 /  [0] 20 /  48 /  [16]      3 /  18 /  [1]  8 /  48 /  [0]  8 /  48 /  [0]  5 /  48 /  [9]      
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ  3 /  48 /  [4]  6 /  48 /  [0]     17 /  48 /  [31]      6 /  48 /  [8]       12 /  48 /  [0] 13 /  48 /  [10]  6 /  48 /  [23]  6 /  48 /  [0]  6 /  48 /  [6]  
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ  3 /  24 /  [2] 21 /  60 /  [0] 11 /  60 /  [6]   32 /  60 /  [19]  8 /  60 /  [0] 10 /  60 /  [0] 30 /  60 /  [12]   15 /  30 /  [0] 17 /  36 /  [8] 34 /  60 /  [0] 34 /  60 /  [27] 30 /  60 /  [19] 16 /  60 /  [0] 30 /  60 /  [8]  6 /  12 /  [0]
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ          7 /  48 /  [1]    2 /  48 /  [0]  2 /  48 /  [0]      8 /  48 /  [0]  5 /  48 /  [0]  5 /  48 /  [0]    2 /  48 /  [0]  2 /  48 /  [0]  
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ  1 /  48 /  [0]                    9 /  36 /  [15]      9 /  36 /  [9]      
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ         18 /  48 /  [35]   13 /  48 /  [0] 17 /  48 /  [1]   23 /  24 /  [2]   42 /  48 /  [0] 38 /  48 /  [78] 30 /  48 /  [23]      
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ                        8 /  30 /  [0]  6 /  54 /  [6]    5 /  30 /  [0]  6 /  54 /  [4]  4 /  12 /  [0]
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ                            5 /  48 /  [41]  6 /  48 /  [3]  7 /  48 /  [18]  
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ                      2 /  12 /  [0]       33 /  60 /  [0] 33 /  60 /  [0]  
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ          4 /  60 /  [0]            5 /  60 /  [0]  5 /  60 /  [0]  5 /  60 /  [0]  2 /  60 /  [0]      
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  1 /  48 /  [0]    4 /  48 /  [9]    2 /  48 /  [6]                2 /  48 /  [6]        
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ                      2 /  12 /  [0]          6 /  48 /  [0]  
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  5 /  24 /  [0] 10 /  72 /  [0]  8 /  72 /  [3]   25 /  72 /  [5]  7 /  72 /  [0] 15 /  72 /  [0] 25 /  72 /  [3]     18 /  36 /  [3] 28 /  72 /  [0] 38 /  72 /  [3] 27 /  72 /  [16] 18 /  72 /  [0] 19 /  72 /  [7]  
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Β                            9 /  72 /  [0]      
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ          6 /  48 /  [4]            3 /  24 /  [1]      2 /  48 /  [2]  7 /  48 /  [0]  7 /  48 /  [0]  
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ              8 /  48 /  [1]  8 /  48 /  [0]       10 /  48 /  [1] 10 /  48 /  [1]  3 /  48 /  [3]      
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ  1 /  12 /  [2]        8 /  60 /  [9]                  6 /  60 /  [9]  5 /  12 /  [0] 52 /  60 /  [47] 56 /  60 /  [0]
ΩΡΛ  1 /  24 /  [4]        9 /  48 /  [21]    5 /  48 /  [0]  6 /  48 /  [5]      6 /  48 /  [0]  6 /  48 /  [0]  6 /  48 /  [8]  3 /  48 /  [4]  5 /  48 /  [0]  5 /  48 /  [6]  

16/4/2021 1:24:27 μμ - *** τέλος κατάστασης
Powerd by Panteliadis B. - Simple Things Working