Πίνακας αναμονής για το Νοσοκομείο: ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Κάθε πληροφορία είναι ενημερωτική και δεν αποτελεί αποδεικτικό κατάθεσης.
Η ιστοσελίδα ενημερώνεται καθημερινά και οπωσδήποτε μετά από επιτελούμενες μεταβολές - τελευταία ενημέρωση : 15/4/2021 5:37:49 μμ

Ειδικότητα rank Επίθετο Όνομα ημερομηνία κατάθεσης Final Order Key σε χρονοδιάγραμμα έως memo διάρκειας τελικής αιτούμενη διάρκεια περιγρ τελικής ειδικότητας
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1 ΣΠΑΝΟΥ ΖΩΗ 29/6/2006 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2006/017705   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 36 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2 ΓΙΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 13/4/2010 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2010/009664   ΕΚΚΡΕΜΕΙ  ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 36 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 3 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 26/6/2012 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2012/005547   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣ ΠΑΘ 06-2013 36 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 4 ΧΑΣΙΩΤΗ ΒΑΛΕΡΙΑ 23/8/2012 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2012/007513 5/12/2021 ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠ 7780-4-8-2014 ΕΤΟΙΜΗ 36 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

15/4/2021 5:37:49 μμ - *** τέλος κατάστασης
Powerd by Panteliadis B. - Simple Things Working