Πίνακας αναμονής για την ειδικότητα: ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Κάθε πληροφορία είναι ενημερωτική και δεν αποτελεί αποδεικτικό κατάθεσης.
Η ιστοσελίδα ενημερώνεται καθημερινά και οπωσδήποτε μετά από επιτελούμενες μεταβολές - τελευταία ενημέρωση : 15/4/2021 5:38:12 μμ

Νοσοκομείο rank Επίθετο Όνομα ημερομηνία κατάθεσης Final Order Key σε χρονοδιάγραμμα έως memo διάρκειας τελικής αιτούμενη διάρκεια περιγρ τελικής ειδικότητας
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 1 ΠΑΤΣΗ ΔΩΡΑ 12/7/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/015752     60 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 2 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ-ΛΙΑΛΙΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 22/7/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/016267     60 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 3 ΚΟΥΚΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 5/8/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/017269     60 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 4 ΒΡΑΧΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 15/10/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/021304     60 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 5 ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΟΥ ΑΝΘΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 28/1/2021 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/002339     60 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 6 ΜΠΙΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24/2/2021 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/004070     60 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 1 ΦΑΡΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 22/2/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/005849     60 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 2 ΜΑΡΛΗ ΕΛΕΝΗ 6/3/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/006829     60 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 3 ΤΖΙΒΑΝΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 1/7/2020 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/011503     60 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 4 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 4/11/2020 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/020020     60 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

15/4/2021 5:38:12 μμ - *** τέλος κατάστασης
Powerd by Panteliadis B. - Simple Things Working