Πίνακας αναμονής για την ειδικότητα: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

Κάθε πληροφορία είναι ενημερωτική και δεν αποτελεί αποδεικτικό κατάθεσης.
Η ιστοσελίδα ενημερώνεται καθημερινά και οπωσδήποτε μετά από επιτελούμενες μεταβολές - τελευταία ενημέρωση : 15/4/2021 5:38:11 μμ

Νοσοκομείο rank Επίθετο Όνομα ημερομηνία κατάθεσης Final Order Key σε χρονοδιάγραμμα έως memo διάρκειας τελικής αιτούμενη διάρκεια περιγρ τελικής ειδικότητας
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 1 ΜΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 30/11/2006 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2006/031337   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 2 ΠΑΤΡΙΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 3/1/2012 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2012/000071   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 1-2015 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 3 ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13/7/2012 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2012/006175   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 7-2015 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 4 ΓΟΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 6/9/2017 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/021393   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ. Λ.Π. 09-2020 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 5 ΤΖΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 18/9/2018 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/026424   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 03-2019 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 6 ΚΑΤΣΙΚΑ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ 27/11/2018 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/032712   ΕΚΚΡΕΜΕΙ  ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΦΕΡΕ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ Α.Π. 25909/23-12-2019 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 7 ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 16/1/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/002329 5/11/2022 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΌ ΚΕΣΥ 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 8 ΜΑΤΖΙΟΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 8/4/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/009390   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 01-2022 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 9 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 16/4/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/010114   ΕΦΕΡΕ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΑΠ 5267/27-2-2020 ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 10 ΚΟΝΤΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 4/6/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/013031   ΕΦΕΡΕ  ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΑΠ 20097/5-11-2020 ΕΚΚΡΕΜΕΙΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 48 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 11 ΒΙΛΔΙΡΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13/11/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/023066   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ.Λ.Π.11-2021 48 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 12 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 16/1/2020 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/002105   ΕΦΕΡΕ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΑΠ 1247/18-1-2021 ΕΚΚΡΕΜΕΙ  ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 48 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 13 ΚΑΤΣΙΑΔΡΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24/2/2020 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/004981   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΛΠ 13-2-2022 48 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 14 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 30/4/2020 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/007672   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓ ΛΠ 6-12-2021 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 15 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 30/3/2021 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/005807     48 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 ΓΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 13/8/2014 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/008039   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ. Λ.Π.08-2017 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗ 31/8/2018 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/025113   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 08-2021 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 ΜΠΟΓΑΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ 6/11/2018 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/030895   ΕΦΕΡΕ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΕΚΚΡΕΜΕΙ  ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 4 ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ 11/12/2018 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/034060   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ. Λ.Π. 12-2021 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 5 ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 9/9/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/018758 1/7/2022 ΕΤΟΙΜΗ 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 6 ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΤΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 28/11/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/024111   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΛΠ 12-2021 48 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 7 ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ 14/9/2020 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/016504   ΕΚΡ.ΠΙΣΤΟΠ.ΠΑΘΟΛ. 48 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΛΑΣΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 10/2/2021 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/003177   ΕΚΡ.ΠΙΣΤΟΠ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 48 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 9 ΣΤΙΒΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΦΙΛΙΠΠΑ 16/2/2021 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/003602   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 48 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

15/4/2021 5:38:11 μμ - *** τέλος κατάστασης
Powerd by Panteliadis B. - Simple Things Working