Πίνακας αναμονής για την ειδικότητα: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ

Κάθε πληροφορία είναι ενημερωτική και δεν αποτελεί αποδεικτικό κατάθεσης.
Η ιστοσελίδα ενημερώνεται καθημερινά και οπωσδήποτε μετά από επιτελούμενες μεταβολές - τελευταία ενημέρωση : 15/4/2021 5:38:11 μμ

Νοσοκομείο rank Επίθετο Όνομα ημερομηνία κατάθεσης Final Order Key σε χρονοδιάγραμμα έως memo διάρκειας τελικής αιτούμενη διάρκεια περιγρ τελικής ειδικότητας
ΑΧΕΠΑ 1 ΛΟΥΚΟΥΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 9/3/2021 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/004791     48 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ

15/4/2021 5:38:11 μμ - *** τέλος κατάστασης
Powerd by Panteliadis B. - Simple Things Working