Πίνακας αναμονής για την ειδικότητα: ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Κάθε πληροφορία είναι ενημερωτική και δεν αποτελεί αποδεικτικό κατάθεσης.
Η ιστοσελίδα ενημερώνεται καθημερινά και οπωσδήποτε μετά από επιτελούμενες μεταβολές - τελευταία ενημέρωση : 19/4/2021 7:37:26 μμ

Νοσοκομείο rank Επίθετο Όνομα ημερομηνία κατάθεσης Final Order Key σε χρονοδιάγραμμα έως memo διάρκειας τελικής αιτούμενη διάρκεια περιγρ τελικής ειδικότητας
ΑΧΕΠΑ 1 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 12/4/2013 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2013/003535   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 11-8-2014 54 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΧΕΠΑ 2 ΕΛ ΧΑΝΤΟΥΕ ΣΑΛΙΜ 19/7/2016 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/007159   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠ. ΧΕΙΡΟΥΡΓ. Λ.Χ.01-2018 54 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΧΕΠΑ 3 ΤΖΗΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 6/12/2016 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/012486   ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ ΧΕΙΡΟΥΡΓ ΑΠ 23353/6-8-2018 ΕΤΟΙΜΟΣ 54 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΧΕΠΑ 4 ΤΤΕΡΑΛΛΗ ΝΙΚΟΣ 2/10/2017 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/023846   ΕΦΕΡΕ  ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡ. Α.Π. 10095/16. 4-2019 54 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΧΕΠΑ 5 ΣΩΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 30/10/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/022249   ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠ 19842/30-10-2020 ΕΤΟΙΜΗ 72 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΧΕΠΑ 6 ΚΑΒΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 3/3/2020 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/005501   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓ. Λ.Χ. 03-2021 54 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΧΕΠΑ 7 ΤΣΙΓΚΑ ΕΙΡΗΝΗ 1/4/2020 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/006850   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΛΧ 3-9-2021 54 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 1 ΚΕΦΦΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20/10/2020 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/019223   ΕΤΟΙΜΟΣ 60 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 2 ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30/10/2020 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/019779   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ ΧΕΙΡΟΥΡΓ ΛΧ 11-2021 60 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 3 ΓΚΑΝΤΣΙΝΑΚΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30/10/2020 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/019780   ΕΤΟΙΜΟΣ 60 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 4 ΣΩΤΗΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12/3/2021 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/005026   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 72 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 ΒΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 13/1/2011 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2011/001013   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡ   12-9-2012 12 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΚΩΜΑΪΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 14/6/2012 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2012/005262   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓ. Λ.Χ. 6-12-2013 12 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 ΚΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 13/1/2014 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/000211   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡ. 12 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 4 ΤΤΕΡΑΛΛΗ ΝΙΚΟΣ 2/10/2017 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/023847   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡ. Λ.Χ. 4-2019 12 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 5 ΚΑΒΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 3/3/2020 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/005502   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡ. Λ.Χ. 03-2021 24 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 6 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1/7/2020 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/011486   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΛΧ 07/2021 24 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12/11/2018 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/031351   ΕΦΕΡΕ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΑΠ 7405/21-4-2020 ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 54 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 2 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1/7/2020 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/011485   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΕΙΡ. ΛΧ 07-2021 72 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

19/4/2021 7:37:26 μμ - *** τέλος κατάστασης
Powerd by Panteliadis B. - Simple Things Working