Πίνακας αναμονής για την ειδικότητα: ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ

Κάθε πληροφορία είναι ενημερωτική και δεν αποτελεί αποδεικτικό κατάθεσης.
Η ιστοσελίδα ενημερώνεται καθημερινά και οπωσδήποτε μετά από επιτελούμενες μεταβολές - τελευταία ενημέρωση : 15/4/2021 5:38:05 μμ

Νοσοκομείο rank Επίθετο Όνομα ημερομηνία κατάθεσης Final Order Key σε χρονοδιάγραμμα έως memo διάρκειας τελικής αιτούμενη διάρκεια περιγρ τελικής ειδικότητας
ΑΠΘ 1 ΑΜΠΑ-ΝΤΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 8/10/2020 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/018311   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΑΝ. Λ.Π. 09-2021 48 ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
ΑΠΘ 2 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 18/12/2020 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/022481   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ ΠΑΘΑΝ 14-6-2021 48 ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ

15/4/2021 5:38:05 μμ - *** τέλος κατάστασης
Powerd by Panteliadis B. - Simple Things Working