Πίνακας αναμονής για την ειδικότητα: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

Κάθε πληροφορία είναι ενημερωτική και δεν αποτελεί αποδεικτικό κατάθεσης.
Η ιστοσελίδα ενημερώνεται καθημερινά και οπωσδήποτε μετά από επιτελούμενες μεταβολές - τελευταία ενημέρωση : 19/4/2021 7:37:22 μμ

Νοσοκομείο rank Επίθετο Όνομα ημερομηνία κατάθεσης Final Order Key σε χρονοδιάγραμμα έως memo διάρκειας τελικής αιτούμενη διάρκεια περιγρ τελικής ειδικότητας
ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1 ΦΑΡΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 9/8/2017 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/019677     0 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 26/4/2018 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/013122   ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΜΕ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 60 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 ΣΩΦΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ 19/3/2021 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/005308   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 60 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 14/8/2020 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/014463     60 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 2 ΝΕΓΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 7/1/2021 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/000223     60 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 3 ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 24/2/2021 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/004009     60 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

19/4/2021 7:37:22 μμ - *** τέλος κατάστασης
Powerd by Panteliadis B. - Simple Things Working