Πίνακας αναμονής για την ειδικότητα: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Κάθε πληροφορία είναι ενημερωτική και δεν αποτελεί αποδεικτικό κατάθεσης.
Η ιστοσελίδα ενημερώνεται καθημερινά και οπωσδήποτε μετά από επιτελούμενες μεταβολές - τελευταία ενημέρωση : 15/4/2021 5:38:03 μμ

Νοσοκομείο rank Επίθετο Όνομα ημερομηνία κατάθεσης Final Order Key σε χρονοδιάγραμμα έως memo διάρκειας τελικής αιτούμενη διάρκεια περιγρ τελικής ειδικότητας
ΑΧΕΠΑ 1 ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΑΧΑΗΛ 27/5/2020 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/008917   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓ ΛΠ 48 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΑΧΕΠΑ 2 ΤΣΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 12/2/2021 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/003405     0 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 ΠΑΡΙΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 3/3/2021 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/004441   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ. Λ.Π.  7-2022 48 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 4/8/1995 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-1995/042019   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 48 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 1 ΛΑΣΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 1/10/2015 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/010515   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 48 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 2 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 11/11/2015 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/012253   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 48 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 3 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 18/7/2017 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/030556   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΛΠ 19-9-2019 48 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 4 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ 15/6/2020 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/010135   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠ ΠΑΘ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΛΑ 28-2-21 48 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 5 ΔΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 28/8/2020 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/015421   ΕΚΚΡΕΜΕΙ  ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΦΕΡΕ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ 48 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 6 ΚΑΝΤΑ ΑΝΝΑ 6/11/2020 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/020145   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓ ΛΠ 29-3-2020 48 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 7 ΣΚΟΥΡΟΥ ΑΝΝΑ 26/2/2021 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/004223   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 48 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 8 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 26/3/2021 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/005615   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 48 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 9 ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 14/4/2021 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/006781   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 48 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

15/4/2021 5:38:03 μμ - *** τέλος κατάστασης
Powerd by Panteliadis B. - Simple Things Working