Αναζήτηση


Bέλτιστες Eργασιακές Πρακτικές Διαχείρισης Γεωργικών Φαρμάκων
 

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων υπάρχει εγκύκλιος σχετική με τις Εικόνα PDF βέλτιστες εργασιακές πρακτικές διαχείρισης γεωργικών φαρμάκων και πιο συγκεκριμένα σε θέματα που αφορούν τα παρακάτω:

  1. Εικόνα PDF ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

  2. Εικόνα PDF ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

  3. Εικόνα PDF ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  4. Εικόνα PDF ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

  5. Εικόνα PDF ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

  6. Εικόνα PDF ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

  7. Εικόνα PDF ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

  8. Εικόνα PDF ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Οι βέλτιστες εργασιακές πρακτικές αφορούν τη διαχείριση και χρήση των γεωργικών φαρμάκων με σκοπό την επίτευξη ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Σας υπενθυμίζουμε ότι από 01-01-2014 είναι υποχρέωση όλων των επαγγελματιών χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων να εφαρμόζουν για όλες τις καλλιέργειες τις Γενικές Αρχές της Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Δ του Ν. 4036/2012. Οι παραπάνω ενέργειες εφαρμογής των Γενικών Αρχών της Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας από τους παραγωγούς-καλλιεργητές θα πρέπει να καταγράφονται σε ημερολόγιο, το οποίο να είναι διαθέσιμο σε κάθε σχετικό έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να πιστοποιείται η εφαρμογή αυτών.

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναρτώνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα οι Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας για διάφορες καλλιέργειες. Οι οδηγίες αυτές μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας με διαδρομή Αγρότης-Επιχειρηματίας> Γεωργία> Φυτοπροστασία> Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία> Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας

Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι προς υποβοήθηση του έργου των παραγωγών-καλλιεργητών, τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου εκδίδουν Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων , για τις βασικές καλλιέργειες του χώρου ευθύνης των, τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


 
Επιμέλεια: Ντίνας Θεόδωρος Master Information Systems (μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS