Αναζήτηση


Διαχείριση των κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων
 

Σας ενημερώνουμε ότι πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα για τη διαχείριση των κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων, των συσκευασιών με εναπομείναν σκεύασμα και του πλεονάζοντος ψεκαστικού διαλύματος μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Πιο συγκεκριμένα σχετικές πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην

  1. Εικόνα PDF στην υπ’ αριθ. 10373/103613/8-10-2012 εγκύκλιο με θέμα «Κατευθυντήρια οδηγία: Διαδικασίες διαχείρισης αποβλήτων χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων» και

  2. Εικόνα PDF στις ενότητες 6 και 8 της υπ’αριθ. 5919/62354/13-5-2014 εγκυκλίου με θέμα «Βέλτιστες Εργασιακές Πρακτικές Χρήσης γεωργικών Φαρμάκων» 

Επισημαίνεται η σπουδαιότητα της ορθής διαχείρισης των κενών συσκευασίας και του τυχόν εναπομείναντος σκευάσματος ή ψεκαστικού διαλύματος, η οποία συμβάλλει στην ανάκτηση ενέργειας και στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Φυσικά ο πρωταρχικός στόχος είναι η εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, έτσι ώστε εκτός των διάφορων ωφελειών της εφαρμογής της (μειωμένη εισροή φυτοφαρμάκων, αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, παραγωγή ασφαλέστερων γεωργικών προϊόντων κλπ), να επιτυγχάνεται και μείωση της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και συνεπώς μείωση της παραγωγής κενών συσκευασιών που πρέπει να διαχειριστούν. Εξίσου σημαντικό είναι ο χρήστης να προμηθεύεται την ποσότητα που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει άμεσα και να μην αποθηκεύει για μελλοντική χρήση καμία ποσότητα.

Τέλος επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να εφαρμόζονται σχολαστικά τα οριζόμενα επί της συσκευασίας των σκευασμάτων, καθώς ακόμη και το τριπλό ξέπλυμα μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες σε ορισμένα σκευάσματα. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση των σκευασμάτων φωσφίνης τα οποία δεν πρέπει να πλένονται με νερό καθώς η επαφή της φωσφίνης με το νερό προκαλεί έκρηξη.


 
Επιμέλεια: Ντίνας Θεόδωρος Master Information Systems (μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS