Αναζήτηση

 Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων - Κατάργηση των υπ΄ αριθ. 16/Γ/ΕΞ/4616-1/28-09-2011 & 16/Γ/ΕΞ/4618-1/28-09-2011 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (Διανυκτερεύσεις - Διημερεύσεις πρατηρίων υγρών καυσίμων)

             Έχοντας υπόψη :
       1.-Τις διατάξεις του άρθρου 186-Δ του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α΄/07-06-2010)
       2- Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Φ.Ε.Κ. 226/τ.Α΄/27-12-2010
       3- Την υπ΄ αριθ. ΓΠΚΜ.1327/2011 (Φ.Ε.Κ. 1040/Β/27-05-2011) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες….»   
      4.- Τις διατάξεις της παραγράφου δ του άρθρου 37 του Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ 70      τ. Α΄) με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 22 του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230 τ. Α΄).       .
       5.- Την με ημερομηνία 23-04-2012 πραγματοποιηθείσα σύσκεψη μεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων και των Προέδρων των Ενώσεων Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων «ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» και «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», κατόπιν προσκλήσεως του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης κ. Φάνη Παππά
       6.- Τo υπ΄ αριθ. 504/09-05-2012 έγγραφο της Ένωσης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων & Σταθμών Αυτοκινήτων Θεσσαλονίκης & Περιοχής «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» καθώς και την με ημερομηνία 08-05-2012 επιστολή του Επαγγελματικού Σωματείου Εμπορίας Καυσίμων & Εκμεταλλευτών Σταθμών Αυτοκινήτων από όπου προκύπτει ότι ο αριθμός των πρατηρίων που λειτουργούν στο Νομό, συμπεριλαμβανομένων και αυτών στα οποία υπάρχουν αυτόματοι πωλητές καυσίμων, καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού καθ΄ όλο το εικοσιτετράωρο.   
 
 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
 
            Την κατάργηση των υπ΄ αριθ.16/Γ/ΕΞ/4618-1/28-09-2011 και 16/Γ/ΕΞ/4616-1/28-09-2011 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για την εκ περιτροπής λειτουργία των πρατηρίων υγρών καυσίμων του Νομού Θεσσαλονίκης και τη μη έκδοση νέου προγράμματος λειτουργίας, καθόσον, σύμφωνα με τα έγγραφα που περιήλθαν στην Υπηρεσία μας από την Ένωση Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» και από το Επαγγελματικό Σωματείο Εμπορίας Καυσίμων «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» προκύπτει ότι ο αριθμός των πρατηρίων που λειτουργούν στο Νομό, συμπεριλαμβανομένων και αυτών στα οποία υπάρχουν αυτόματοι πωλητές καυσίμων, καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού καθ΄ όλο το εικοσιτετράωρο.


2022_03_01_ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ SERVICES

2020_06_24_dl-citizen

2022_02_09_sports 2

Υποβολή Αιτήσεων Ιατρικών Ειδικοτήτων

2021_11_18epistrofes

2020_12_28_ναρκωτικά

ESPA

banner-koinwniko-iatreio2

odigos-epiviosis_final

adeieslaikwn

daok_s

banner-Thessaloniki

rbanner1

rbanner2

rbanner3

rbanner4

banner_elegxon_Anaptyksis

2021_11_17politikip

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. ΘεσσαλονίκηςΕνδιαφέρουν τον πολίτη

bullet Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
bullet Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
bullet Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
bullet Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
bullet Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS