Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας: «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.», προϋπολογισμού: 48.376,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (8/2/2024)

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας: «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.»,  προϋπολογισμού: 48.376,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 344305) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, δηλαδή μέχρι και την 01/03/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- Προμήθειες και Υπηρεσίες».
 


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ pdf 736 KB 
ESPD pdf 117 KB 

Επιστροφή


2022_06_21_ψηφ_υπηρεσίες

2022_06_22_ΟΔΗΓΟΣ_ΠΟΛΙΤΗ

2020_12_28_ναρκωτικά

ESPA

banner-koinwniko-iatreio2

odigos-epiviosis_final

adeieslaikwn

daok_s

banner-Thessaloniki

rbanner1

banner_perivallon_ektheseis_elegxou

2021_11_17politikip

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS