Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοιχτού, Διαγωνισμού, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 28 ΚΑΙ 29 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Μ.Ε.Θ., ΕΤΟΥΣ 2019- 2020- 2021» , προϋπολογισμού: : 2.298.387,10 € (πλέον ΦΠΑ), (5/9/2023)

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοιχτού, Διαγωνισμού, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 28 ΚΑΙ 29 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Μ.Ε.Θ., ΕΤΟΥΣ 2019- 2020- 2021» , προϋπολογισμού: : 2.298.387,10 € (πλέον ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 202596) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, δηλαδή μέχρι και την 04/10/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ pdf 240 KB 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ pdf 177 KB 
ΦΑΥ pdf 184 KB 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ pdf 744 KB 
ΣΑΥ pdf 285 KB 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ pdf 217 KB 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ pdf 101 KB 
ΕΣΥ pdf 585 KB 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ pdf 915 KB 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ pdf 145 KB 
ESPD pdf 117 KB 

Επιστροφή


2022_06_21_ψηφ_υπηρεσίες

2022_06_22_ΟΔΗΓΟΣ_ΠΟΛΙΤΗ

2020_12_28_ναρκωτικά

ESPA

banner-koinwniko-iatreio2

odigos-epiviosis_final

adeieslaikwn

daok_s

banner-Thessaloniki

rbanner1

banner_perivallon_ektheseis_elegxou

2021_11_17politikip

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS