Αναζήτηση

Προκηρύξεις


ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ – ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ, ΕΤΟΥΣ 2023-2026 (36 μήνες) (16/8/2023)

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Επιτήρηση και δημόσιος έλεγχος παραγωγής οστρακοειδών - μίσθωση σκάφους έτους 2023-2026 (36μήνες)».
 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα αναλάβει την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων εργασιών που περιλαμβάνουν:
•           Παραλαβή των δειγματοληπτών από την μαρίνα Ν. Κρήνης.
•           Απόπλου τις προκαθορισμένες ημέρες και ώρες.
•           Μετάβαση στα σημεία δειγματοληψίας σύμφωνα με το πρόγραμμα.
•           Συγκέντρωση των δειγμάτων των οστράκων ελεύθερης αλιείας που αλιεύτηκαν από τους οστρακαλιείς δύτες στα σημεία δειγματοληψίας, καθ’ υπόδειξη του δειγματολήπτη υπαλλήλου της Υπηρεσίας.
•           Ανέλκυση αρμαθιών οστρακοκαλλιέργειας από τα σημεία που θα υποδειχθούν από τον δειγματολήπτη υπάλληλο της Υπηρεσίας, απόθεση αυτών επί του καταστρώματος για τη διενέργεια δειγματοληψίας και επαναπόντισή τους στα αρχικά σημεία.
•           Στάση σε σημεία που θα υποδειχθούν από τον δειγματολήπτη υπάλληλο της Υπηρεσίας για να γίνει από αυτόν συλλογή δειγμάτων θαλασσίου ύδατος.
•           Επιστροφή στην μαρίνα Ν. Κρήνης το αργότερο στις 14.00 μ.μ, με την ολοκλήρωση των δειγματοληψιών.
 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : [98112000-1]-Παροχή υπηρεσιών από επαγγελματικές οργανώσεις. Κωδικός ΝUTS: EL522.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του έργου, με κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ποσού 6.129,03 ευρώ (2% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου για το οποίο θα καταθέσουν προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 380.000,00 ευρώ με ΦΠΑ (306.451,61 ευρώ
μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  τριάντα έξι  (36) μήνες (από την υπογραφή της σύμβασης).


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Επιτήρηση και δημόσιος έλεγχος παραγωγής οστρακοειδών - μίσθωση σκάφους έτους 2023-2026 (36μήνες)» pdf 910 KB 

Επιστροφή


2022_06_21_ψηφ_υπηρεσίες

2022_06_22_ΟΔΗΓΟΣ_ΠΟΛΙΤΗ

2020_12_28_ναρκωτικά

ESPA

banner-koinwniko-iatreio2

odigos-epiviosis_final

adeieslaikwn

daok_s

banner-Thessaloniki

rbanner1

banner_perivallon_ektheseis_elegxou

2021_11_17politikip

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS