Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάληψη του έργου «Προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού και Αναλωσίμων» για την διεξαγωγή των προσεχών βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαϊου 2023 (27/4/2023)

Η Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού και Αναλωσίμων κατά τη διεξαγωγή των προσεχών βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαϊου 2023, προϋπολογισμού 42.476,20 €, με Φ.Π.Α. 24% (34.255,00 € άνευ Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4585/2018».
 
 
Κριτήριο αξιολόγησης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για εφτά (7) ημέρες.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 42.476,20  € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (34.255,00 € άνευ Φ.Π.Α.)
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier), στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ.: 546 27, Θεσ/νίκη με την προϋπόθεση ότι θα έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας και θα έχουν πρωτοκολληθεί έως την Τετάρτη 03/05/2023 και ώρα 14 : 00 μ.μ. στο νέο κτήριο της Π.Κ.Μ. επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64 στον 3ο όροφο, γραφείο 6, Γραμματεία.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 (ΑΔΑΜ) pdf 617 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ doc 86 KB 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΔΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛ. doc 226 KB 

Επιστροφή


2022_06_21_ψηφ_υπηρεσίες

2022_06_22_ΟΔΗΓΟΣ_ΠΟΛΙΤΗ

2020_12_28_ναρκωτικά

ESPA

banner-koinwniko-iatreio2

odigos-epiviosis_final

adeieslaikwn

daok_s

banner-Thessaloniki

rbanner1

banner_perivallon_ektheseis_elegxou

2021_11_17politikip

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS