Αναζήτηση

Προκηρύξεις


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 21ης ΜΑΪΟΥ 2023 (27/4/2023)

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εκλογικού υλικού, και συγκεκριμένα γραφικής ύλης,  για τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το Π.Δ. 26/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά παρέκκλιση του ν.4412/2016.
Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 02.21.01.721.5261.δ.01 (διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών).
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την Τρίτη 2 Μαΐου 2023 και ώρα  11:00π.μ., οπότε  και  θα ακολουθήσει η διαδικασία της αξιολόγησης αυτών από την Αναθέτουσα Αρχή
 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων      
CPV : 30192700-8 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ              

Κωδικός NUTS: EL 522

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν προσφορές τόσο για το σύνολο του έργου (για όλα τα είδη και για το σύνολο των ποσοτήτων κάθε είδους) όσο και για μέρος αυτού ( για όσα ήδη επιθυμούν να καταθέσουν προσφορά αλλά οπωσδήποτε για το σύνολο της ποσότητας του αντίστοιχου είδους).
 
Ο Προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 65.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, 52.419,35€ άνευ Φ.Π.Α. (47.861,00€ άνευ Φ.Π.Α. ο προϋπολογισμός των ειδών και 4.558,35€ το δικαίωμα προαίρεσης άνευ Φ.Π.Α., ήτοι 59.347,64 με Φ.Π.Α. ο προϋπολογισμός των ειδών και 5.652,36 € το δικαίωμα προαίρεσης με Φ.Π.Α.).

Η σύμβαση θα έχει  διάρκεια από την υπογραφή της και μέχρι την Κυριακή 21 Μαΐου 2023.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 21ης ΜΑΪΟΥ 2023 pdf 925 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 21ης ΜΑΪΟΥ 2023 generic 20 KB 

Επιστροφή


2022_06_21_ψηφ_υπηρεσίες

2022_06_22_ΟΔΗΓΟΣ_ΠΟΛΙΤΗ

2020_12_28_ναρκωτικά

ESPA

banner-koinwniko-iatreio2

odigos-epiviosis_final

adeieslaikwn

daok_s

banner-Thessaloniki

rbanner1

banner_perivallon_ektheseis_elegxou

2021_11_17politikip

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS