Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Διοργάνωση ημερίδων Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (28/7/2021)

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 για την «Διοργάνωση ημερίδων Ψηφιακής Διακυβέρνησης»

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή).


Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των Επτά Χιλιάδων Τετρακοσίων
Σαράντα Ευρώ (7.440,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (6.000,00€ άνευ Φ.Π.Α.), ήτοι 2.480,00€ συ-
μπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (2.000,00€ άνευ Φ.Π.Α.) ανά ημερίδα.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά - courier
σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ.: 54627,
Θεσσαλονίκη, 3ος όροφος, γραφείο 3, έως την Τετάρτη 04 Αυγούστου 2021 και ώρα 14:00 μ.μ.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε θα
παραλαμβάνονται.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Διοργάνωση ημερίδων Ψηφιακής Διακυβέρνησης» pdf 160 KB 

Επιστροφή


banner_OldSite_Thessaloniki

2020_12_01_epistr_axreost

2020_12_28_ναρκωτικά

Υποβολή Αιτήσεων Ιατρικών Ειδικοτήτων

ESPA

banner-koinwniko-iatreio2

odigos-epiviosis_final

2020_06_24_dl-citizen

adeieslaikwn

daok_s

banner-Thessaloniki

rbanner1

rbanner2

rbanner3

rbanner4

banner_elegxon_Anaptyksis

PolitikiProstasia

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

bullet Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
bullet Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
bullet Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
bullet Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
bullet Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS