Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Αναζήτηση
Από:  caldelete_small Έως:  caldelete_small
Λέξη - Κλειδί:

Τίτλος Ημερομηνία
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοιχτού, Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης υαλοσφαιριδιών & διαλυτών για τις ανάγκες διαγράμμισης οδών του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, έτους 2022» προϋπολογισμού: 56.327,50€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 18/5/2022
Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος που αφορά στην συντήρηση του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Μ.Ε. Θεσσαλονίκης για το έτος 2022», προϋπολογισμού 49.996,80€ με ΦΠΑ, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 10/5/2022
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοιχτού, Διαγωνισμού, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του έργου:Επείγουσες εργασίες για αποκατάσταση τμήματος Κοινοτικής Οδού Βασιλουδίου – Αρδαμερίου της Δ.Ε. Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά,ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 575.360,00 10/5/2022
Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διενεργεί διεθνή (κάτω των ορίων) ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, για την «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα- εξωτερικού συμβούλου για την υλοποίηση ενεργειών των πακέτων εργασίας 3, 4 και 5 της πράξης με τίτλο «Έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιάς και του εύρους της για την πρόληψη και διαχείριση καταστροφών»-Early FIre Detection And Ranging for disaster prevention and management» με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψ 9/5/2022
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 1ου Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Α΄ Θεσ/νίκης 28/4/2022
«Διαχείριση ιστοσελίδας, λογαριασμών social media και υλοποίηση χορηγούμενων αναρτήσεων» 28/4/2022
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 18/4/2022
Aνακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διενεργεί διεθνή (άνω των ορίων) ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2 : «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη εργαλείων και συστημάτων Λογισμικού» της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 18/4/2022
Πρόσκληση ενδιαφέροντος ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Επταπυργίου 14/4/2022
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΜΕ 3/2022 για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου «POSBEMED2» 12/4/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Προμήθεια διακοσίων χιλιάδων (200.000) εκτυπωμένων κουπονιών, για την υλοποίηση κοινωνικού προγράμματος για την οικονομική ενίσχυση ευπαθών ομάδων που αφορά στην κάλυψη βιοτικών τους αναγκών με είδη που πωλούνται στις λαϊκές αγορές» 8/4/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάληψη του έργου «Προμήθεια τεσσάρων (4) πλήρως αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών» 4/4/2022
Τελικοί πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και μοριοδότησης των αιτήσεων ΠΕ Μηχανικών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ 2/2022) για το έργο BLUEAIR 29/3/2022
Διακήρυξη διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων και ειδών ΒΥΣ ΤΕΒΑ 2018-2019 / Μετάθεση καταληκτικής ημνιας υποβολής προσφορών 23/3/2022
Πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και μοριοδότησης των αιτήσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ 2/2022) για την εκτέλεση του έργου BLUEAIR 16/3/2022
Πίνακες κατάταξης και μοριοδότησης για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ 1/2022) με αντικείμενο την επιστημονική, τεχνική και επικοινωνιακή υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εκτέλεση του έργου CITYCLIM 14/3/2022
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοιχτού, Διαγωνισμού, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 2022-2024» προϋπολογισμού: 403.225,81€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 14/3/2022
Ανακοίνωση Αριθμ. 89606(1679)/1-3-2022 2/3/2022
Ανακοίνωση Αριθμ. 89532(1666)/1-3-2022 2/3/2022
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοιχτού, Διαγωνισμού, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΘ 2020-2021-2022» προϋπολογισμού: 2.419.354,84€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά εως 4/4/2022 24/2/2022
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>


2022_03_01_ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ SERVICES

2020_06_24_dl-citizen

2022_02_09_sports 2

Υποβολή Αιτήσεων Ιατρικών Ειδικοτήτων

2021_11_18epistrofes

2020_12_28_ναρκωτικά

ESPA

banner-koinwniko-iatreio2

odigos-epiviosis_final

adeieslaikwn

daok_s

banner-Thessaloniki

rbanner1

rbanner2

rbanner3

rbanner4

banner_elegxon_Anaptyksis

2021_11_17politikip

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. ΘεσσαλονίκηςΕνδιαφέρουν τον πολίτη

bullet Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
bullet Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
bullet Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
bullet Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
bullet Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS