Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


1ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (1/8/2022)

Ανακοινώσεις της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


 

1ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (M.Ε.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
 
 
1. Στόχοι
 
1.1 Το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων καταρτίστηκε από τη Δ.Α.Ο.Α της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης και απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς με στόχο την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.
1.2 Αφορά το διάστημα της καρποφορίας με καρπόδεση του 50 % των ανθέων και τη διατήρηση αποτελεσματικής αυτοάμυνας κάθε βαμβακοφυτείας για όλη την καλλιεργητική περίοδο.
1.3 Ο βαμβακοπαραγωγός απαιτείται να παρακολουθεί τακτικά κάθε βαμβακοχώραφο και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, να εφαρμόζει τις συγκεκριμένες καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας και στο σωστό χρόνο, όπως παρακάτω περιγράφονται κατά περίπτωση.
 
2. Διαπιστώσεις
 
2.1 Οι βαμβακοφυτείες στο μεγαλύτερο ποσοστό τους βρίσκονται στο στάδιο βλαστικής ανάπτυξης «Καρποφορία με καρπόδεση του 50% των ανθέων ».
2.2
 
 
 
 
Την περίοδο αυτή ξεκινάει η 2η γενεά (γενεά του Αυγούστου)  του πράσινου σκουληκιού και είναι σε εξέλιξη η 2η με 3η γενεά του ρόδινου σκουληκιού. Συλλήψεις ενηλίκων, τόσο του πράσινου όσο και του ρόδινου σκουληκιού, υπάρχουν και στους τέσσερις αγρούς παρατήρησης όπου εγκαταστάθηκαν φερομονικές παγίδες. Από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους για προνύμφες δεν διαπιστώθηκαν προσβολές πάνω από το όριο επέμβασης.
3. Συστάσεις –καλλιεργητικές πρακτικές
 
3.1 Είναι απαραίτητο να συνεχίζονται οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι ανά τρεις (3) ημέρες τόσο για το πράσινο όσο και το ρόδινο σκουλήκι.
Το κατώτατο όριο επέμβασης είναι
  1. τέσσερις (4) προνύμφες πράσινου σκουληκιού 1ου και 2ου σταδίου μέχρι ένα (1) εκατοστό στα 100 βαμβακόφυτα κ.μ.ο. ή χρηστικά μία (1) νεαρή προνύμφη στα φυτά ενάμιση (1,5) μέτρου επί της γραμμής κ.μ.ο.,
  2. πέντε έως οκτώ (5-8) προνύμφες ρόδινου σκουληκιού κ.μ.ο., στο εσωτερικό 100 νεαρών καρυδιών ηλικίας δύο (2) εβδομάδων σε δείγμα που λήφθηκε κατά τη διαγώνιο του αγρού.
3.2 Επιπλέον, οι βαμβακοπαραγωγοί πρέπει να λαμβάνουν όλα τα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία τρυφερών, χυμωδών βλαστικών ιστών οι οποίοι προσελκύουν τα έντομα.
 
4. Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα.
 
  Στις περιπτώσεις που οι παραγωγοί παρατηρήσουν στις συνεχόμενες δειγματοληψίες στο χωράφι τους προσβολή από πράσινο και ρόδινο σκουλήκι υψηλότερη από τα όρια που αναφέρονται στη 3.1 παράγραφο, μόνο τότε να προβούν σε ψεκασμό  με εγκεκριμένα εντομοκτόνα.
Συστήνονται κατά προτεραιότητα :
  1. Τα βιολογικά εντομοκτόνα
  2. Τα χημικά εκλεκτικά εντομοκτόνα
  3. Τα χημικά εντομοκτόνα μη εκλεκτικά
 
Μετά τον ψεκασμό των βαμβακοφύτων, συνιστάται να συνεχίζονται οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι και ο ψεκασμός να επαναληφθεί μόνο όταν υπάρχουν ξανά οι συνθήκες που αναφέρονται παραπάνω (3.1).
Όταν προκύπτει ανάγκη επαναληπτικών επεμβάσεων συνιστάται η χρήση εντομοκτόνων διαφορετικής δράσης και διαφορετικής χημικής ομάδας για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
 
Προσοχή:
  • Τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα για τους ανωτέρω εχθρούς αναφέρονται στην ηλεκτρονική βάση του ΥΠ.Α.Α.Τ.
  • Τα αγροχημικά πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.
  • Για την προστασία των μελισσών οι ψεκασμοί πρέπει να διενεργούνται τη νύχτα.
 

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
1ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (M.Ε.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ generic 31 KB 

Επιστροφή


2022_06_21_ψηφ_υπηρεσίες

2022_06_22_ΟΔΗΓΟΣ_ΠΟΛΙΤΗ

2020_12_28_ναρκωτικά

ESPA

banner-koinwniko-iatreio2

odigos-epiviosis_final

adeieslaikwn

daok_s

banner-Thessaloniki

rbanner1

banner_perivallon_ektheseis_elegxou

2021_11_17politikip

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS