Πίνακας αναμονής για την ειδικότητα: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ κ ΆΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Κάθε πληροφορία είναι ενημερωτική και δεν αποτελεί αποδεικτικό κατάθεσης.
Η ιστοσελίδα ενημερώνεται καθημερινά και οπωσδήποτε μετά από επιτελούμενες μεταβολές - τελευταία ενημέρωση : 14/3/2011 2:24:29 μμ

Νοσοκομείο rank Επίθετο Όνομα ημερομηνία κατάθεσης Final Order Key σε χρονοδιάγραμμα έως memo διάρκειας τελικής αιτούμενη διάρκεια περιγρ τελικής ειδικότητας

14/3/2011 2:24:29 μμ - *** τέλος κατάστασης
Powerd by Panteliadis B. - Simple Things Working