Πίνακας αναμονής για την ειδικότητα: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

Κάθε πληροφορία είναι ενημερωτική και δεν αποτελεί αποδεικτικό κατάθεσης.
Η ιστοσελίδα ενημερώνεται καθημερινά και οπωσδήποτε μετά από επιτελούμενες μεταβολές - τελευταία ενημέρωση : 16/7/2020 12:36:47 μμ

αυτόματη ανανέωση οθόνης κάθε 10 λεπτά - εφόσον το επιτρέπει η ρύθμιση του Browser σας
rank Επίθετο Όνομα ημερομηνία κατάθεσης Final Order Key σε χρονοδιάγραμμα έως memo διάρκειας τελικής αιτούμενη διάρκεια περιγρ τελικής ειδικότητας
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
1 ΜΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 30/11/2006 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2006/031337   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
2 ΠΑΤΡΙΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 3/1/2012 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2012/000071   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 1-2015 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
3 ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13/7/2012 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2012/006175   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 7-2015 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
4 ΓΟΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 6/9/2017 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/021393   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ. Λ.Π. 09-2020 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
5 ΤΖΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 18/9/2018 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/026424   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 03-2019 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
6 ΚΑΤΣΙΚΑ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ 27/11/2018 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/032712   ΕΚΚΡΕΜΕΙ  ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΦΕΡΕ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ Α.Π. 25909/23-12-2019 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
7 ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 16/1/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/002329 5/11/2022 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΌ ΚΕΣΥ 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
8 ΜΑΤΖΙΟΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 8/4/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/009390   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 01-2022 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
9 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 16/4/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/010114   ΕΦΕΡΕ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΑΠ 5267/27-2-2020 ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
10 ΚΟΝΤΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 4/6/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/013031   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
11 ΒΙΛΔΙΡΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13/11/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/023066   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ.Λ.Π.11-2021 48 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
12 ΛΑΟΥΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΡΑΦΑΗΛ 2/12/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/024308   ΕΚΚΡΕΜΕΙ  ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΦΕΡΕ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ Α.Π. 5189/26-2-2020 48 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
13 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 16/1/2020 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/002105   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΛΑ14-1-2021 Κ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 48 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
14 ΚΑΤΣΙΑΔΡΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24/2/2020 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/004981   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΛΠ 13-2-2022 48 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
15 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 30/4/2020 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/007672   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓ ΛΠ 6-12-2021 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
1 ΓΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 13/8/2014 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/008039   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ. Λ.Π.08-2017 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
2 ΤΣΟΤΡΑ ΕΙΡΗΝΗ 27/7/2018 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/022527 10/10/2020   0 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
3 ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗ 31/8/2018 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/025113   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 08-2021 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
4 ΜΠΟΓΑΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ 6/11/2018 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/030895   ΕΦΕΡΕ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΕΚΚΡΕΜΕΙ  ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
5 ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ 11/12/2018 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/034060   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ. Λ.Π. 12-2021 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
6 ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ ΒΑΪΑ 12/11/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/022992   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 48 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
7 ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΤΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 28/11/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/024111   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΛΠ 12-2021 48 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
8 ΑΙΔΑΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΝΤΗΣ 3/7/2020 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/011846   ΕΤΟΙΜΟΣ 48 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
αυτόματη ανανέωση οθόνης κάθε 10 λεπτά - εφόσον το επιτρέπει η ρύθμιση του Browser σας *** τέλος κατάστασης
Powered by Panteliadis B. - Simple Things Working
16/7/2020 12:36:47 μμ