Πίνακας αναμονής για την ειδικότητα: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

Κάθε πληροφορία είναι ενημερωτική και δεν αποτελεί αποδεικτικό κατάθεσης.
Η ιστοσελίδα ενημερώνεται καθημερινά και οπωσδήποτε μετά από επιτελούμενες μεταβολές - τελευταία ενημέρωση : 23/2/2018 1:47:09 μμ

αυτόματη ανανέωση οθόνης κάθε 10 λεπτά - εφόσον το επιτρέπει η ρύθμιση του Browser σας
rank Επίθετο Όνομα ημερομηνία κατάθεσης Final Order Key σε χρονοδιάγραμμα έως memo διάρκειας τελικής αιτούμενη διάρκεια περιγρ τελικής ειδικότητας
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
1 ΜΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 30/11/2006 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2006/031337   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
2 ΠΑΤΡΙΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 3/1/2012 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2012/000071   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 1-2015 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
3 ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13/7/2012 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2012/006175   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 7-2015 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
4 ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 7/5/2014 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/004629   ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ. ΑΠ9093/10-4-2017 ΕΤΟΙΜΟΣ 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
5 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2/10/2015 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/010558   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ. Λ.Π. 09-2018 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
6 ΠΟΥΠΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20/12/2016 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/012944   ΕΤΟΙΜΟΣ ΑΠ 3255/13-2-2017 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
7 ΓΟΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 6/9/2017 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/021393   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ. Λ.Π. 09-2020 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
1 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21/1/2013 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2013/000618 16/12/2017   0 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
2 ΓΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 13/8/2014 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/008039   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ. Λ.Π.08-2017 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
3 ΝΤΑΪΛΙΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 19/9/2014 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/009194   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 26-7-2017 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
4 ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΡΗΣTΟΣ 10/11/2014 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/011086   ΕΦΕΡΕ  ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.16309/7-7-17 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
5 ΠΑΠΑΚΑΤΣΙΚΑ ΣΟΦΙΑ 18/2/2015 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/001715   ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.12868/26-11-2015 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
6 ΖΟΥΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 9/3/2015 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/002357   ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.9928/6-10-2016 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
7 ΜΟΛΥΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 3/7/2015 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/006689   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 7-16 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
8 ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 10/8/2015 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/008200   ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠ /30934/13-12-2017 ΕΤΟΙΜΗ 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
9 ΚΥΡΚΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡIΑ 16/6/2016 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/005578   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
10 ΣΚΟΛΑΡΙΚΗ ΑΓΛΑΙΑ 30/6/2016 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/006016   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ. 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
11 ΚΕΡΑΜΙΣΑΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 30/3/2017 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/008084   ΕΚΚΡΕΜΕΙ  ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ. ΕΦΕΡΕ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
12 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 19/4/2017 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/009675   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ.   Λ.Π.04-2018 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
13 ΤΡΕΝΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 26/7/2017 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/018267   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΛΠ13-6-2020 36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
αυτόματη ανανέωση οθόνης κάθε 10 λεπτά - εφόσον το επιτρέπει η ρύθμιση του Browser σας *** τέλος κατάστασης
Powered by Panteliadis B. - Simple Things Working
23/2/2018 1:47:09 μμ