Πίνακας αναμονής για την ειδικότητα: ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Κάθε πληροφορία είναι ενημερωτική και δεν αποτελεί αποδεικτικό κατάθεσης.
Η ιστοσελίδα ενημερώνεται καθημερινά και οπωσδήποτε μετά από επιτελούμενες μεταβολές - τελευταία ενημέρωση : 20/10/2017 2:39:08 μμ

αυτόματη ανανέωση οθόνης κάθε 10 λεπτά - εφόσον το επιτρέπει η ρύθμιση του Browser σας
rank Επίθετο Όνομα ημερομηνία κατάθεσης Final Order Key σε χρονοδιάγραμμα έως memo διάρκειας τελικής αιτούμενη διάρκεια περιγρ τελικής ειδικότητας
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1 MUTOMBA WILBERT-FANA 24/7/2015 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/007596   ΕΚΡΕΜΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡ. Λ.Χ.8-16 48 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
2 ΙΕΡΕΙΔΗΣ ΣΟΛΩΝ 31/5/2017 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/013093   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡ. Λ.Χ. 06-2017 48 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
3 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 11/7/2017 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/016547   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡ. 48 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
4 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7/8/2017 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/019400   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡ. Λ.Χ. 2-2018 48 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
5 ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1/9/2017 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/021089   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΛΧ 9-2018 48 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
6 ΖΑΧΟΣ ΜΑΪΣΤΡΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ 12/9/2017 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/021836   ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡ. Α.Π.25230/16- 10-2017 48 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
1 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 14/10/2016 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/010457   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡ. Λ.Χ. 10-17 18 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
1 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 10/4/2014 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/003740 16/3/2018 ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Π. 3968/21-4-2015 48 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
2 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 21/10/2014 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/010385   ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡ. Α.Π.4245/9-5-2016 48 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
3 ΜΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29/12/2014 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/012899   ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓ ΑΠ 17-2-2016 ΕΤΟΙΜΟΣ 48 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
4 ΤΖΑΓΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 23/3/2015 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/002983   ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓ Α.Π. 5109/2-6-2016 48 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
5 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12/10/2015 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/010901   ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓ ΑΠ 12723/24-11-2015 ΕΤΟΙΜΟΣ 48 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
6 ΝΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 29/3/2016 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/002965   ΕΦΕΡΕ  ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡ. Α.Π.5637/17-6-2016 48 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
7 ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27/6/2016 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/005869   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΛΗΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓ. 48 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
8 ΚΑΟΥΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 4/10/2016 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/009837   ΕΚΡΕΜΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓ 4-1-2017 48 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
9 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 5/10/2017 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/024305   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ ΧΕΙΡΟΥΡΓ ΛΧ 16-10-2017 48 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
αυτόματη ανανέωση οθόνης κάθε 10 λεπτά - εφόσον το επιτρέπει η ρύθμιση του Browser σας *** τέλος κατάστασης
Powered by Panteliadis B. - Simple Things Working
20/10/2017 2:39:08 μμ