Πίνακας αναμονής για την ειδικότητα: ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Κάθε πληροφορία είναι ενημερωτική και δεν αποτελεί αποδεικτικό κατάθεσης.
Η ιστοσελίδα ενημερώνεται καθημερινά και οπωσδήποτε μετά από επιτελούμενες μεταβολές - τελευταία ενημέρωση : 26/6/2017 12:40:57 μμ

αυτόματη ανανέωση οθόνης κάθε 10 λεπτά - εφόσον το επιτρέπει η ρύθμιση του Browser σας
rank Επίθετο Όνομα ημερομηνία κατάθεσης Final Order Key σε χρονοδιάγραμμα έως memo διάρκειας τελικής αιτούμενη διάρκεια περιγρ τελικής ειδικότητας
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1 MUTOMBA WILBERT-FANA 24/7/2015 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/007596   ΕΚΡΕΜΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡ. Λ.Χ.8-16 48 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
2 ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3/5/2017 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/010698   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΛΗΞΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Λ.Χ.18-01-2018 48 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
3 ΙΕΡΕΙΔΗΣ ΣΟΛΩΝ 31/5/2017 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/013093   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡ. Λ.Χ. 06-2017 48 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
1 ΚΟΤΣΙΔΗΣ ΒΑΔΗΜ 26/8/2016 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/008361   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡ. Λ.Χ. 07-2017 18 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
2 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 14/10/2016 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/010457   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡ. Λ.Χ. 10-17 18 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ
1 ΚΟΤΣΙΔΗΣ ΒΑΔΗΜ 26/8/2016 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/008362   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡ. Λ.Χ. 07-2017 48 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
1 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 28/12/2012 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2012/011705 31/12/2016 ΕΤΟΙΜΟΣ 48 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
2 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 10/4/2014 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/003740 16/3/2018 ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Π. 3968/21-4-2015 48 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
3 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 21/10/2014 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/010385   ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡ. Α.Π.4245/9-5-2016 48 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
4 ΜΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29/12/2014 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/012899   ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓ ΑΠ 17-2-2016 ΕΤΟΙΜΟΣ 48 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
5 ΤΖΑΓΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 23/3/2015 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/002983   ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓ Α.Π. 5109/2-6-2016 48 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
6 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12/10/2015 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/010901   ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓ ΑΠ 12723/24-11-2015 ΕΤΟΙΜΟΣ 48 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 21/10/2015 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/011406   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡ. 48 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
8 ΝΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 29/3/2016 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/002965   ΕΦΕΡΕ  ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡ. Α.Π.5637/17-6-2016 48 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
9 ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27/6/2016 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/005869   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΛΗΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓ. 48 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
10 ΚΑΟΥΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 4/10/2016 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/009837   ΕΚΡΕΜΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓ 4-1-2017 48 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
11 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 14/10/2016 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/010455   Α2δ/Γ.Π.62475/14-9-16 48 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
αυτόματη ανανέωση οθόνης κάθε 10 λεπτά - εφόσον το επιτρέπει η ρύθμιση του Browser σας *** τέλος κατάστασης
Powered by Panteliadis B. - Simple Things Working
26/6/2017 12:40:57 μμ