Αναζήτηση

Για τον πολίτη


Αίτηση για χορήγηση Γνωμοδότησης Καταλληλότητας Καταστημάτων Παροχής Υπηρεσιών Αμιγώς Ιντερνετ (11/3/2020)

Αίτηση για χορήγηση Γνωμοδότησης Καταλληλότητας Καταστημάτων Παροχής Υπηρεσιών Αμιγώς Ιντερνετ. Η άδεια χορηγείται από την αρμόδια αδειοδοτούσα Αρχή (Δήμοι) η οποία συγκεντρώνει και αποστέλλει στην Υπηρεσία μας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.Δικαιολογητικά :
 

  1. Αίτηση
  2. Προέγκριση
  3. Σχεδιαγράμματα κάτοψης εις τριπλούν, με βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης, θεωρημένα από Μηχανικό.
 
Διαδικασία :
Υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, έγγραφη γνωμοδότηση από την υπηρεσία μας για χορήγηση ή μη άδειας προς την αδειοδοτούσα Αρχή (Δήμοι), μετά από διενέργεια υγειονομικού ελέγχου.


Χρόνος διεκπεραίωσης :
50 ημέρες

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΦΕΚ 1827 157 KB 
ΦΕΚ 2161 303 KB 

Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS