Αναζήτηση

Για τον πολίτη


Αναζήτηση
Λέξη - Κλειδί: Υπηρεσία:

Τίτλος Ημερομηνία
Αίτηση για την έκδοση βεβαίωσης, στην οποία θα αναφέρεται η χορήγηση βιβλιαρίου υγείας του Ν.2734/99 για χρήση στην Δημοτική Αρχή 19/7/2019
Αίτηση για την ανάκληση της ανακλητικής της άδειας πρόσληψης υπηρετικού προσωπικού του Ν.2734/99 19/7/2019
Αίτηση για την ανάκληση της ανακλητικής του πιστοποιητικού εκδιδομένου προσώπου με αμοιβή 19/7/2019
Αίτηση για χορήγηση εμβολίων ταξιδιωτικής ιατρικής 19/7/2019
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείου εκτός Ιοντιζουσών ακτινοβολιών 19/7/2019
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου 19/7/2019
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής 19/7/2019
Αίτηση ορισμού επιστημονικά υπεύθυνου φαρμακοποιού 18/7/2019
Αίτηση Για Χορήγηση Πιστοποιητικού Άσκησης Βοηθού Φαρμακείου 18/7/2019
Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή, -τριας 16/7/2019
Αίτηση Χορήγησης Άδειας Λειτουργίας Συστεγασμένων Φαρμακείων 16/7/2019
Αίτηση Χορήγησης Άδειας Λειτουργίας Μεταφερόμενου Φαρμακείου 16/7/2019
Αίτηση Χορήγησης Άδειας Λειτουργίας Φαρμακείου 15/7/2019
Αίτηση Χορήγησης Άδειας Ίδρυσης Φαρμακείου Κατ ' Εξαίρεση Λόγω Συνταξιοδότησης 15/7/2019
Αίτηση Χορήγησης Άδειας Ίδρυσης Φαρμακείου Κατ ' Εξαίρεση Σύμφωνα με τον Ν. 3918/11 άρ.36 παρ.6 15/7/2019
Αίτηση Χορήγησης Άδειας Ίδρυσης Φαρμακείου 15/7/2019
Αίτηση τροποποίσης άδειας/βεβαίωσης λειτουργίας Καταστήματος Οπτικών 9/7/2019
Αίτηση τροποποίησης άδεια/βεβαίωση λειτουργίας του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας 9/7/2019
Αίτηση τροποποιήσης άδειας/βεβαίωσης λειτουργίας Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου 9/7/2019
Αίτηση Τροποποίησης Άδειας Λειτουργίας Φαρμακείου 9/7/2019
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS