Αναζήτηση

Για τον πολίτη


Αναζήτηση
Λέξη - Κλειδί: Υπηρεσία:

Τίτλος Ημερομηνία
Δικαιολογητικά για βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος βοηθού φαρμακείου 12/4/2019
Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος βοηθού Οδοντοτεχνίτη 12/4/2019
Δικαιολογητικά επαγγέλματος Βοηθού Οδοντιατρείου 12/4/2019
Αίτηση χορήγησης βιβλιαρίου υγείας παιδιού 12/4/2019
Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης χρόνου ιατρικής ειδικότητας για συνταξιοδότηση 12/4/2019
Αίτηση βεβαίωσης ιατρικής ειδικότητας σύμφωνη με την 2005/36/ΕΚ οδηγία της Ε.Ε. 12/4/2019
Αίτηση Αναγνώρισης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Φαρμακοποιού από κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12/4/2019
Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης αξιολογούμενης πρακτικής άσκησης οπτικού 1/4/2019
Αίτηση αντικατάστασης Επιστημονικά Υπεύθυνου Εργαστηρίου Αισθητικής/ Μονάδας Αδυνατίσματος 1/4/2019
Αίτηση ανάκλησης πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος εκδιδόμενου προσώπου με αμοιβή 1/4/2019
Αίτηση ανάκλησης άδειας λειτουργίας Εργαστηρίου Αισθητικής/Μονάδας Αδυνατίσματος/Διαιτολογικό Γραφείο 1/4/2019
Αίτηση ανάκλησης άδειας λειτουργίας Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου 1/4/2019
Αίτηση ανάκλησης άδειας πρόσληψης υπηρετικού προσωπικού εκδιδόμενου προσώπου με αμοιβή 1/4/2019
Αίτηση ανάκλησης άδειας λειτουργίας Καταστήματος Οπτικών 1/4/2019
Αίτηση ανάκλησης άδειας λειτουργείας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας 1/4/2019
Αίτηση αναγνώρισης ιατρικής ειδικότητας από χώρα της Ε.Ε. 1/4/2019
Αίτηση αλλαγής Διοικητικού Συμβουλίου Σωματείου που δραστηριοποιούνται σε θέματα υγείας 1/4/2019
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος Αισθητικού 1/4/2019
Αίτηση Παραίτησης Και Ανάκλησης Άδειας Ιδρύσεως και Λειτουργίας Κληρονομικού Φαρμακείου 1/4/2019
Αίτηση Ανάκλησης Άδειας Ιδρύσεως και Λειτουργίας Φαρμακείου 1/4/2019
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS