Αναζήτηση

Εκδηλώσεις


Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης σχετικά με ακαταλληλότητα νερού στην περιοχή του ρέματος ΄ΥΦΑΝΕΤ' (10/7/2014)

Από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Μ.Ε.Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ. ανακοινώνεται ότι, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα εργαστηριακής εξέτασης του νερού που λήφθηκε με δειγματοληψία από την πηγή που βρίσκεται στην περιοχή του «ρέματος ΥΦΑΝΕΤ» στην οδό Παπάφη του Δήμου Θεσσαλονίκης, το νερό κρίνεται ως «μη κανονικό και μη ασφαλές» και συνεπώς ακατάλληλο προς πόση και επικίνδυνο για την υγεία αυτών που το καταναλώνουν.
Συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι η περιεκτικότητά του σε νιτρικά υπερβαίνει κατά πολύ την ανώτατη παραμετρική τιμή που προβλέπει η νομοθεσία. 
Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή ενδεχομένως χρησιμοποιείται ως πόσιμο από δημότες και κατοίκους της περιοχής, εφιστούμε την προσοχή του κοινού για τη μη κατανάλωση νερού από την παραπάνω πηγή (βρύση).
Επισημαίνεται ότι η υπηρεσία έχει ασχοληθεί και στο παρελθόν με το θέμα και έχουν γίνει επανειλημμένες δειγματοληψίες με τα ίδια αποτελέσματα αναλύσεων. Έχουν δε τοποθετηθεί κατά καιρούς ειδικές πινακίδες για την απαγόρευση πόσης του νερού, οι οποίες όμως για άγνωστους λόγους απομακρύνονται ή καταστρέφονται από περιοίκους ή διερχόμενους.
 


Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS