Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διακήρυξη του Yποέργου 2: “ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ” (19/6/2020)

Διακήρυξη του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου του Yποέργου 2: “ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ”, της πράξης «Τουριστική προβολή της ΠΚΜ» με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Διακηρυξη “ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ” 1914 KB 
ΕΕΕΣ:“ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ”, 52 KB 

Επιστροφή






























Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS