Αναζήτηση

Προκηρύξεις


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.51089/1678/14-02-2020 ΔΙΑΚΉΡΥΞΗΣ (26/2/2020)

Διευκρίνηση επί του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου του έργου: Υποέργου 1 “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ, ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΜΑΚ” και του Υποέργου 2 “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ” με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού 666.838,79 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (537.773,22 €, άνευ Φ.Π.Α.) στα πλαίσια της Πράξης  με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.51089/1678/14-02-2020 ΔΙΑΚΉΡΥΞΗΣ 408 KB 

Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS