Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Δημοσίευση Πρόθεσης Δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο: Ολοκλήρωση μελετών διαπλάτυνσης της οδού λαγκαδά από διασταύρωση με οδό Αγ. Πάντων μέχρι στρατόπεδο Παύλου Μελά (20/2/2020)

Προεκτίμηση αμοιβής: 140.885,60 € με ΦΠΑ
Χρηματοδότηση: 2019ΜΠ00800000 της ΣΑΜΠ 008.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ", προεκτιμώμενης αμοιβής 140.885,60 € (με ΦΠΑ). Πρόκειται για τη διαπλάτυνση του τμήματος από διασταύρωση με οδό Αγιών Πάντων μέχτι κόμβο στο στρατόπεδο Παύλου Μελά, μήκους 1χμλ. Για την διαπλάτυνση του οποίου θα εφαρμοστεί διατομή των τριών λωρίδων ανά κατεύθυνση, εντός της ζώνης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου). Ειδικότερα σταπλαίσια εκπόνησης της μελέτης προβλέπεται ο σχεδιασμός των απαιτούμενων τεχνικών έργων, οι υπολογισμοί αυτών, μελέτη και συμπλήρωση των Η/Μ εγκαταστάσεων και μελέτη των κυκλοφοριακών δεδομένων της οδού όπως διαμορφώνονται στην παρούσα κατάσταση.Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS