Αναζήτηση

Προκηρύξεις


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Κ.Μ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ.Ε.Θ., ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (12/2/2020)

Ασφάλιση των Υπηρεσιακών Αυτοκινήτων, των Δικύκλων, των Σκαφών, των Μηχανημάτων Έργου και των Φορτηγών Εργοταξίων των Κεντρικών Υπηρεσιών Π.Κ.Μ. και των Υπηρεσιών της Μ.Ε.Θ., για ένα έτος, προϋπολογισμού 20.000,00€

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για το έργο : «Ασφάλιση των Υπηρεσιακών Αυτοκινήτων, των Δικύκλων, των Σκαφών, των Μηχανημάτων Έργου και των Φορτηγών Εργοταξίων των Κεντρικών Υπηρεσιών Π.Κ.Μ. και των Υπηρεσιών της Μ.Ε.Θ. για ένα έτος, προϋπολογισμού 20.000,00(η συγκεκριμένη ανάθεση δεν υπόκειται σε καθεστώς Φ.Π.Α.) , εκ των οποίων 4.000,00€ δικαίωμα προαίρεσης», σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, μετά από σχετική αξιολόγηση ως προς την πληρότητα των Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς επί εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας της απευθείας ανάθεσης.

Η σύμβαση θα έχει 12μηνη διάρκεια από την υπογραφή της και θα αφορά τη χρονική περίοδο από 01-03-2020 έως 28-02-2021.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
2020_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 214 KB 
2020_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 122 KB 

Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS