Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Προμήθεια USB token (ΑΔΔΥ) Π.Ε. Θεσσαλονίκης (16/1/2019)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: Προμήθεια USB token (ΑΔΔΥ)
Η Π.Ε. Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια 900 τεμαχίων USB TOKENS - ΑΔΔΥ.
CPV:[30233300-4]-Συσκευές ανάγνωσης έξυπνων καρτών
Κριτήριο ανάθεσης  η χαμηλότερη τιμή.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στις 24.552,00€ συμπ.ΦΠΑ 24% σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα:
 

Περιγραφή Ποσότητα Προβλεπόμενη ανώτερη τιμή τεμαχίου (χωρίς ΦΠΑ)
USB TOKENS (ΑΔΔΥ) 900 22
  Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 24% 19.800,00
  Σύνολο με ΦΠΑ 24% 24.552,00
 
 
 
  1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
 
Η προμήθεια των USB TOKENS - ΑΔΔΥ διεξάγεται στο πλαίσιο χορήγησης χορήγηση ψηφιακής υπογραφής σε υπαλλήλους της ΠΕ Θεσσαλονίκης ενόψει της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής έκδοσης και διακίνησης δημόσιων εγγράφων (με ημερομηνία έναρξης 01-01-2019).
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που ακολουθεί στο τέλος της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
 

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Προμήθεια USB token (ΑΔΔΥ) Π.Ε. Θεσσαλονίκης 131 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS