Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατάθεσης προσφορών για την προμήθεια μπλοκ αποδείξεων είσπραξης των τελών του ετήσιου Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 173) (2/11/2018)

Τίτλος
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατάθεσης προσφορών για την προμήθεια μπλοκ αποδείξεων είσπραξης των τελών του ετήσιου Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 173).

Το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της ΠΚΜ ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη προμήθεια μπλοκ αποδείξεων είσπραξης των τελών του ετήσιου Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Α/Α
 
ΥΛΙΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1
 
Προμήθεια τριπλότυπων, αυτογραφικών, περφορέ, με αρίθμηση μπλοκ αποδείξεων εισπράξεως των τελών Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών. 200
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΕΓΡΑΦΕΣ
1. Γενικά.
Α/Α
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1.1
 
Διαστάσεις: Ύψος 21 έως 23 cm x Πλάτος 14 έως 15 cm.
     
1.2
 
Υλικό κατασκευής: φύλλα γραφής σατινέ των 55 g/cm2. Ένα εξώφυλλο χαρτί τύπου ΚΡΑΦΤ των 100 g/cm2 και ένα εξώφυλλο χαρτί τύπου ΝΟΡΜΑ των 170 g/cm2.
     
1.3
 
Περιεχόμενο: Σύμφωνα με υπόδειγμα απόδειξης διαθέσιμο στους ενδιαφερόμενους από τους αρμοδίους υπαλλήλους του τμήματος (τηλ 2313330030 -059 -080, a.goulas@pkm.gov.gr g.perakis@pkm.gov.gr) καθώς και περαιτέρω υποδείξεων προς τον ανάδοχο.
     
1.4
 
Χρώμα: - Το πρώτο φύλλο λευκό, - το δεύτερο φύλλο πράσινο, - το τρίτο φύλλο κίτρινο.
     
1.5
 
Διάταξη: Πενήντα (50) φύλλων αποδείξεων έκαστο, τριπλότυπων αυτογραφικών, περφορέ με διαδοχική αρίθμηση.
     
2. Χρόνος – Τόπος παράδοσης.
Α/Α
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ
2.1
 
Τόπος παράδοσης: Κτίριο της Π.Κ.Μ. 26ης Οκτωβρίου 64, Θεσ/νίκη.
     
2.2
 
Χρόνος παράδοσης: Ένας (1) μήνας από την ανάθεση.
 
3. Κατάθεση προσφορών.
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους, αυτοπρόσωπος, ταχυδρομικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το αργότερο έως την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 (15-10-2018) ώστε να υπάρχει διαθέσιμη προς πρωτοκόλληση το αργότερο την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 07:00 πμ (16-10-2018).
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος ΜΕ Θεσσαλονίκης, Τμήμα Εμπορίου, 26ης Οκτωβρίου 64 (2ος όροφος), Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54629


Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dempor@pkm.gov.gr, a.goulas@pkm.gov.gr g.perakis@pkm.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2313330030 -059 -080.
Συνημμένο: Υπόδειγμα απόδειξης

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Υπόδειγμα απόδειξης 282 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS