Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Άνω των ορίων, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, για τα σχολικά έτη 2018-2019 & 2019-2020 (31/7/2018)

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Άνω των ορίων, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, για τα σχολικά έτη 2018-2019 & 2019-2020, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, για το σχολικό έτος 2020-2021, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή από οικονομικής άποψης, συνολικού προϋπολογισμού 8.382.749,85€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης, 6.760.282,14€ άνευ ΦΠΑ.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Μεταφοράς Μαθητών Μ.Ε.Θ. για τα σχολικά έτη 2018-2019 & 2019-2020 851 KB 
Ε.Ε.Ε.Σ. : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Μ.Ε.Θ. για τα σχολικά έτη 2018-2019 & 2019-2020 139 KB 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Μ.Ε.Θ., για τα σχολικά έτη 2018-2019 & 2019-2020: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 37 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS