Αναζήτηση

Προκηρύξεις


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Κ.Μ., ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ.Ε.Θ., ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018 & 2019” (23/7/2018)

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή του συνόλου των υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για τον καθημερινό γενικό καθαρισμό των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των κτιρίων όπου στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες της Π.Κ.Μ. και οι υπηρεσίες της Μ.Ε.Θ., έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι όροι υγιεινής για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.
Το εν λόγω έργο αφορά στον καθαρισμό των κάτωθι κτιρίων:

(1) ΚΤΙΡΙΟ 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 64, 28.671 τ.μ.

(2) ΚΤΙΡΙΟ ΟΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ 198, 3.000 τ.μ.

(3) ΚΤΙΡΙΟ ΟΔΟΥ ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΗΣ, 2.800 τ.μ.

(4) ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, 190 τ.μ.

(5) ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, 80 τ.μ.

(6) ΚΤΙΡΙΟ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 1.192 τ.μ.

(7) ΚΤΙΡΙΟ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 3.200 τ.μ.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 90910000-9. (β) Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 385.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. (310.483,87 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για δεκαέξι (16) μήνες.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Κ.Μ., ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ.Ε.Θ., ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018 & 2019” 669 KB 
Ε.Ε.Ε.Σ. - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 2018 101 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 2018 58 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 2018 25 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 2018 21 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS