Αναζήτηση

Προκηρύξεις


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΣΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ » (28/6/2018)

Απομάκρυνση φυτοφαρμάκων από τον 4ο όροφο του κτιρίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επί της οδού Σοφοκλέους 34 στη Σταυρούπολη (χωρίς τη χρήση ανελκυστήρα) και το κτίριο του Απεντομωτηρίου στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (Πύλη 12), ήτοι 403 μεταλλικά δοχεία με σακίδια φωσφορούχου αργιλίου (aluminium phosphide), 191 χαλύβδινες φιάλες και 5 δοχεία πίεσης με μανόμετρα κενά και με περιεχόμενο υγροποιημένο αέριο υπό πίεση Βρωμιούχο Μεθύλιο (Methyl Bromide), 7 πλαστικά δοχεία κενά και με περιεχόμενο 2,2-dichlorovinyl dimethyl phosphate (DDVP, diclorvos), 2 μεταλλικά δοχεία κενά με πυρεθρίνη.

Συλλογή, συσκευασία, σήμανση, μεταφορά και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων και έκδοση Πιστοποιητικού Παραλαβής και Ορθολογικής Διαχείρισης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 90523000-9 “Υπηρεσίες διάθεσης τοξικών αποβλήτων εκτός από ραδιενεργά απόβλητα και μολυσμένο έδαφος”
 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης

300.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. (241.935,48 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

Κριτήριο Κατακύρωσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής

 

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΣΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ » 633 KB 
ΕΕΕΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ 98 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ 17 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS