Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοιχτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου:Α) «Συμβουλευτική για την Διαχείριση του Οικογενειακού Προϋπολογισμού» και Β) «Συμβουλευτική –παροχή Υπηρεσιών Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, Ενδυνάμωσης και Κοινωνικής Ένταξης» των ωφελούμενων στις έξι Κοινωνικές Συμπράξεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) (23/4/2018)

 
 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου του έργου: Α) «Συμβουλευτική για την Διαχείριση του Οικογενειακού Προϋπολογισμού» και Β) «Συμβουλευτική – παροχή Υπηρεσιών Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, Ενδυνάμωσης και Κοινωνικής Ένταξης» των ωφελούμενων στις έξι Κοινωνικές Συμπράξεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», για το έτος 2018», των ωφελουμένων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως Επικεφαλής Εταίρος των έξι Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ),
στο πλαίσιο του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ του έργου ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020», για το έτος 2018»
Το αντικείμενο της Ομάδας Α του έργου αφορά στην παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης σε θέματα οικονομίας και διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού αλλά και προγραμματισμού ωφελουμένων και στις έξι Κοινωνικές Συμπράξεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής».
Η δράση αφορά την ενημέρωση και την παροχή συμβουλών σε δικαιούχους του Προγράμματος ΤΕΒΑ, στις περιοχές αρμοδιότητας των έξι Κοινωνικών Συμπράξεων γύρω από τις έννοιες του «οικογενειακού προϋπολογισμού» & «οικογενειακού προγραμματισμού», στην οργάνωση του νοικοκυριού τους, συμβάλλοντας έτσι στην μεγιστοποίηση της ωφέλειας τους. Επίσης θα αναλυθούν τρόποι επικοινωνίας και κοινωνικών σχέσεων για τα άτομα που έχουν πληγεί από την κοινωνικοοικονομική κρίση και ενημέρωση για τα προστατευτικά μέτρα που έχουν ληφθεί γι’ αυτούς.
Το αντικείμενο της Ομάδας Β του έργου αφορά στην παροχή Υπηρεσιών Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, Ενδυνάμωσης και Κοινωνικής Ένταξης ωφελούμενων στις έξι Κοινωνικές Συμπράξεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής».
Η δράση αφορά την ενημέρωση και την παροχή συμβουλών σε δικαιούχους του Προγράμματος ΤΕΒΑ στις περιοχές αρμοδιότητας των έξι Κοινωνικών Συμπράξεων γύρω από το ζήτημα της ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης ενηλίκων, εφήβων και παιδιών, με στόχο τη κατανόηση του προβλήματος και των παραγόντων που τους επηρεάζουν, συμβάλλοντας στην καλή ψυχική υγεία τους και στην ομαλή ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: [66171000-9]- Υπηρεσίες παροχής οικονομικών συμβουλών (Ομάδα Α) και (CPV) :[79951000-5]-Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων (Ομάδα B)
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της κάθε Ομάδας του έργου, με κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού 1.200,00 ευρώ για την Ομάδα Α και 1.200,00 ευρώ για την Ομάδα Β (2% του προϋπολογισμού της κάθε ομάδας του έργου για το οποίο θα καταθέσουν προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 148.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), 120.000,00 € άνευ Φ.Π.Α. (74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και 60.000,00 € άνευ Φ.Π.Α. για την κάθε Ομάδα [Α και Β])

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Διακήρυξη συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης 743 KB 
ΤΕΥΔ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 90 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 24 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS