Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων Υποέργου 1 “Ολοκληρωμένο σχέδιο προώθησης τουρισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας'' της Πράξης με τίτλο “Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (30/3/2018)

         Π/Υ: 3.472.400,00συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (2.800.322,58 € άνευ Φ.Π.Α.)

Οι     Προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι 30/4/2018,
    

Αποσφράγιση προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 7-5-2018

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Παροχή διευκρίνισης διακήρυξης Τουριστική Προβολή ΠΚΜ ΕΣΠΑ 105 KB 
Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων Υποέργου 1 “Ολοκληρωμένο σχέδιο προώθησης τουρισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας'' της Πράξης με τίτλο “Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” 1207 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS