Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων της εταιρείας «ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «DEBRIEF», σχετικά με την αριθμ. πρωτ. 97813 (3053)/26-2-2018 διακήρυξη (ΑΔΑ:ΨΟΚΩ7ΛΛ-2ΨΩ και ΑΔΑΜ:18PROC002718866), που αφορά το συνοπτικό Διαγωνισμό, κατά το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, για την υλοποίηση Ενεργειών Δημοσιότητας των Κοινωνικών Συμπράξεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (8/3/2018)

Με το παρόν ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους που έχουν λάβει αναλυτικό τεύχος της ως άνω διακήρυξής μας, σχετικά με συμπληρωματικά στοιχεία – διευκρινίσεις που προέκυψαν από ερωτήματα του υποψήφιου οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «DEBRIEF» για παροχή διευκρινίσεων με αριθ. πρωτ. εισερχομένου 112560 (3448)/6-3-2018.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Διευκρινιστικό έγγραφο ενεργειών δημοσιότητας 155 KB 
Διευκρινιστικό έγγραφο ενεργειών δημοσιότητας 91 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS