Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ”Δημιουργία PORTFOLIO προβολής αγροδιατροφικών προϊόντων και ψηφιακών εφαρμογών Π.Κ.Μ.” (2/1/2018)

Προϋπολογισμός: 39.990,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α.: 32.250,00€)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Προμηθειών της Π.Κ.Μ. και συγκεκριμένα στον 3ο Όροφο, γραφείο 80, στο Νέο Διοικητήριο επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ. 54627, Θεσ/νίκη, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, στις 19 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Παρασκευή, και ώρα 09:00 π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών).

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών ορίζεται η 17η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.

 


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
«Παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της: ”ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ PORTFOLIO ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ” 506 KB 
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ”Δημιουργία PORTFOLIO προβολής αγροδιατροφικών προϊόντων και ψηφιακών εφαρμογών Π.Κ.Μ.” 597 KB 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 162 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS