Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: “Δράσεις Προώθησης της Μακεδονικής Κουζίνας” (29/12/2017)

  Προϋπολογισμού 170.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (137.096,77€ άνευ ΦΠΑ)

Χρόνος και Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμο: 29 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 9:00 π.μ.

Τμήμα Προμηθειών, 26ης Οκτωβρίου 64, 54627 Θεσ/νίκη, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, www.eprocurement.gov.gr

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών: 22 Ιανουαρίου 2018 2018 και ώρα 15:00 μ.μ.

στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, www.eprocurement.gov.gr

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 51642


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Παροχή Διευκρινίσεων επί της διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου “Δράσεις Προώθησης της Μακεδονικής Κουζίνας” 209 KB 
Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: “Δράσεις Προώθησης της Μακεδονικής Κουζίνας” 883 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS