Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διακήρυξη Συντήρησης διετούς διάρκειας των επτά αυτόματων αναλυτών σωματιδιακών ρύπων (τύπου ΒΑΜ 1020) που διαθέτει το Εθνικό Δίκτυο Μέτρησης Αέριας Ρύπανσης της ΠΚΜ (29/12/2017)

Συντήρηση διετούς διάρκειας (προμήθεια αναλωσίμων-παροχή υπηρεσιών τακτικής
συντήρησης) των επτά (7) αυτόματων αναλυτών σωματιδιακών ρύπων (τύπου ΒΑΜ
1020) που διαθέτει το Εθνικό Δίκτυο Μέτρησης Αέριας Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) της ΠΚΜ


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Διακήρυξη Συντήρησης διετούς διάρκειας των επτά αυτόματων αναλυτών σωματιδιακών ρύπων (τύπου ΒΑΜ 1020) που διαθέτει το Εθνικό Δίκτυο Μέτρησης Αέριας Ρύπανσης της ΠΚΜ 1661 KB 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 33 KB 
ΤΕΥΔ σε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI 47 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS