Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Διασφάλιση επιχειρησιακής λειτουργίας τηλεμετρικού δικτύου της ΠΚΜ στη λεκάνη της Μυγδονίας» (1/9/2017)

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής για την επιλογή αναδόχου του έργου «Διασφάλιση επιχειρησιακής λειτουργίας τηλεμετρικού δικτύου της ΠΚΜ στη λεκάνη της Μυγδονίας» με Κωδικό έργου ΠΔΕ- Εθνικοί πόροι ΣΑΕΠ 008 της Π.Κ.Μ. 2013ΕΠ 00800019 προϋπολογισμού 90.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 24% 72.580,65€)

Αριθμ Πρωτ Διακήρυξης: 309631(7619)/31-8-2017

Χρόνος και Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού: 3 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 9:00 π.μ.

Τμήμα Προμηθειών, Βασ.Όλγας 198, 54008 Θεσ/νίκη, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, www.eprocurement.gov.gr
Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών: 26 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 15:00 μ.μ.

στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, www.eprocurement.gov.gr


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου του έργου Διασφάλιση επιχειρησιακής λειτουργίας τηλεμετρικού δικτύου της ΠΚΜ στη λεκάνη της Μυγδονίας 2467 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή ΕνότηταΕνημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη, 54110, τηλ. 2313 319693,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x