Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής για την επιλογή αναδόχου του έργου «Προμήθειας και εγκατάστασης πρότυπου τηλεμετρικού σταθμού παρακολούθησης της ποιότητας και ποσότητας υδάτων στη λίμνη Κορώνεια» (1/9/2017)

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής για την επιλογή αναδόχου του έργου «Προμήθειας και εγκατάστασης πρότυπου τηλεμετρικού σταθμού παρακολούθησης της ποιότητας και ποσότητας υδάτων στη λίμνη Κορώνεια» προϋπολογισμού 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός άνευ ΦΠΑ 24% 80.645,16€ )

Αριθμ Πρωτ Διακήρυξης: 56360(1327)/31-8-2017

Χρόνος και Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού
: 2 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 9:00 π.μ.

Τμήμα Προμηθειών, Βασ.Όλγας 198, 54008 Θεσ/νίκη, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, www.eprocurement.gov.gr

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών: 25 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 15:00 μ.μ.

στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, www.eprocurement.gov.gr


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Παροχή διευκρίνισης διαγωνισμός τηλεμετρικός σταθμός Κορώνεια 1892 KB 
Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Προμήθειας και εγκατάστασης πρότυπου τηλεμετρικού σταθμού παρακολούθησης της ποιότητας και ποσότητας υδάτων στη λίμνη Κορώνεια» 2710 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x