Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου: «Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος που αφορά στη μεταποιητική δραστηριότητα στη Μ.Ε.Θ.» (9/6/2017)

H Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Τμήμα Προμηθειών ΠΚΜ της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚΜ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη επιλογής αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου: «Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος που αφορά στη μεταποιητική δραστηριότητα στη Μ.Ε.Θ.», προϋπολογισμού 60.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 21/6/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών: 22/6/2017, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 9:00 π.μ.

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:30 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. (σχετικά με τη διαδικασία επιλογής – Χριστίνα Κοτσαπουϊκη, τηλ. 2313 319908, Τμήμα Προμηθειών Π.Κ.Μ. της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ. και σχετικά με το αντικείμενο- Ελπίδα Μινοπούλου, τηλ.2313 325528, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Μ.Ε.Θ.).

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Διακήρυξη για την υλοποίηση γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος 1106 KB 
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς για την υλοποίηση γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος 27 KB 
ΤΕΥΔ για την υλοποίηση γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος 125 KB 
Παροχή διευκρινίσεων στο πλαίσιο του συνοπτικού διαγωνισμού: «Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος που αφορά στη μεταποιητική δραστηριότητα στη Μ.Ε.Θ.» 57 KB 

Επιστροφή




























Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x