Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών Π.Κ.Μ. (εταιριών - φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (5/11/2018)


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας ΠΚΜ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 258 KB 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του Μητρώου Εργοληπτών (7ΒΕ87ΛΛ-ΠΒΡ) 214 KB 
Τροποποίηση απόφασης ΟΕ ως προς τον χρόνο παραλαβής φακέλων προσφορών (75ΑΛ7ΛΛ-757) 177 KB 
Διαβιβαστικό Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών 162 KB 
Έγκριση του Μητρώου Εργοληπτών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΩΥΡ37ΛΛ-ΘΤΝ) 341 KB 
Υπενθύμιση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών 133 KB 
Διαβίβαση του υπ' αριθμ. ΦΦΚ.οικ.409969(2749) εγγράφου της ΑΔΠΠ από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Θεσσαλονίκης 33 KB 
Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΠΚΜ-Έγκριση αποζημίωσης χρήσης μηχανημάτων έργου σε έκτακτες ανάγκες 223 KB 
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ_Έγκριση αποζημίωσης χρήσης μηχανημάτων έργου σε έκτακτες ανάγκες (ΩΗ6Ψ7ΛΛ-5Ο6) 134 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS