Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Αναζήτηση
Από:   Έως:  
Λέξη - Κλειδί:

Τίτλος Ημερομηνία
Παροχή Διευκρινίσεων για την Προμήθεια Ανταλλακτικών-Ελαστικών και Παροχής Υπηρεσιών Εργασιών Συντήρησης 17/7/2018
Παροχή Διευκρινίσεων επί της διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την Παροχή Υπηρεσιών προσδιορισμού του επίπεδου συμμόρφωσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με τις προδιαγραφές του κανονισμού General Data Protection Regulation(GDPR) και Παροχής Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων για χρονικό διάστημα έως 31/12/2019 17/7/2018
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου 17/7/2018
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 17/7/2018
«Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την Παροχή Υπηρεσιών προσδιορισμού του επίπεδου συμμόρφωσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με τις προδιαγραφές του κανονισμού General Data Protection Regulation(GDPR) και Παροχής Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων για χρονικό διάστημα έως 31/12/2019, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, από πλευράς βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» 13/7/2018
Ετήσια συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων των Κεντρικών Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ, των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσσαλονίκης καθώς και των Υπηρεσιών των Δ/νσων Εκπαίδευσης του Ν.Θεσ/νίκης για το έτος 2018, με απευθείας ανάθεση 13/7/2018
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ <<ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Ε.Ο. 16 ΕΩΣ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ>> 10/7/2018
ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Ε.Θ. 9/7/2018
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ <<ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΟΡΙΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ,ΤΜΗΜΑ ΔΕΡΒΕΝΙ-ΒΑΣΙΛΟΥΔΙ-ΓΕΡΑΚΑΡΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ-ΟΡΙΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ>> 9/7/2018
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Π.Ε.Ο.1 ΓΕΦΥΡΑ-ΚΑΣΤΑΝΑΣ-ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ-ΕΥΖΩΝΟΙ ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ,ΤΜΗΜΑ ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΕ Ε.Ο.2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΕΔΕΣΣΗΣ(ΓΕΦΥΡΑ) ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ 5/7/2018
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 3/7/2018
Ανοιχτή Διαδικασία Παροχής Υπηρεσιών Μέσω ΕΣΗΔΗΣ με Θέμα: "Λειτουργία και Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Νέου Κτηρίου Π.Κ.Μ" 2/7/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των Kεντρικών Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ. 2018 29/6/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΣΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ » 28/6/2018
Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (ΜΕΘ), η οποία ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020” 27/6/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧOY ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “Μίσθωση, διαμόρφωση και εξοπλισμό εκθεσιακού χώρου για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Διεθνή Έκθεση SIAL PARIS 2018, από 21 έως 25 Οκτωβρίου 2018 στο Παρίσι” 26/6/2018
Διαγωνισμός: Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών για την Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου για το 2018 21/6/2018
«Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων, με τη διαδικασία της Συμφωνίας-Πλαισίου, για την Προμήθεια Ανταλλακτικών-Ελαστικών και Παροχής Υπηρεσιών Εργασιών Συντήρησης και Επισκευής Υπηρεσιακών οχημάτων και Μηχανημάτων έργου της Μ.Ε.Θ. και της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού έως 149.999,96 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» . 20/6/2018
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΧΑΙΤΗΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΘ 2016-2017-2018 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.000.000,00 ΕΥΡΩ 19/6/2018
Παροχή διευκρινίσεων επι τεχνικών προδιαγραφών της Επαναληπτικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αρ. Πρωτ. 252035(7176)/08-06-2018 18/6/2018
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x