Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Περίληψης Επιβολής Προστίμου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θεσσαλονίκης (18/11/2020)

  Με την υπ΄άριθμ. 634455(14991)/13.11.2020 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περ/ντος Μ.Ε.Θ.,  επιβάλλουμε στην εταιρεία ΕΚΟ ΑΒΕΕ/ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ   με έδρα επί της οδού Χειμάρας 8α- Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 5, τα άρθρα 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ Α΄173) και σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα και ειδικώς καθοριζόμενα στο άρθρο 1 παράγραφος 8, εδάφιο 8.1 στοιχείο (ii) της ΥΑ Δ19/Φ.11/οικ.13098/1156/7.7.2010 (ΦΕΚ Β΄1039) όπως διορθώθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ1108/τ.Β΄/3.4.2019, το ελάχιστο διοικητικό πρόστιμο των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €), διότι κατά την διενέργεια ελέγχου- δειγματοληψίας που πραγματοποιήθηκε από ελεγκτές της ΑΑΔΕ/ Γενική Δ/νση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ./ Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεσ/νικης/ Υποδιεύθυνση Β΄- Ελέγχων Δίωξης Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.)/ 5ο Τμήμα ΚΟΕ Θεσσαλονίκης, την 27η Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα περί ώρα 15:50 σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Μ.Ε.Θεσσαλονίκη, μεταξύ των άλλων, έλαβαν δείγμα εις διπλούν Πετρελαίου Κίνησης από ποσότητα 941,07 λίτρα και δύο δείγματα βυτιοφόρου Πετρελαίου Κίνησης της εν λόγω εταιρίας  που αντιστοιχούν στο ανωτέρω δείγμα με σκοπό να σταλούν στο ΓΧΚ για χημική ανάλυση. Σύμφωνα με τις σχετικές Εκθέσεις Εξέτασης δείγματος και την Κατ΄έφεση εξέταση  του ΓΧΚ γνωμάτευτηκε ότι το εν λόγω δείγμα Πετρελαίου Κίνησης είναι ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ διότι βρέθηκε να έχει σημείο ανάφλεξης 48οC αντί του ελαχίστου επιτρεπόμενου ορίου 55οC. Το δείγμα χαρακτηρίζεται εύφλεκτο και ως εκ τούτου επικίνδυνο. Αποκλείεται η διάθεσή του στην αγορά. Επίσης,  το ένα δείγμα βυτιοφόρου πετρελαίου κίνησης γνωματεύθηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ διότι βρέθηκε να έχει σημείο ανάφλεξης 49οC αντί του ελαχίστου επιτρεπόμενου ορίου 55οC. Το δείγμα χαρακτηρίζεται εύφλεκτο και ως εκ τούτου επικίνδυνο. Αποκλείεται η διάθεσή του στην αγορά. Το άλλο δείγμα βυτιοφόρου πετρελαίου κίνησης βρέθηκε «ΚΑΝΟΝΙΚΟ ως προς τα εξετασθέντα στοιχεία, που πληροί τις σχετικές διατάξεις του ΑΧΣ.
ΩΩΕπιστροφή


banner_OldSite_Thessaloniki

EIDIKOTITA BLUE3

daok_s

oikotexnies

ESPA

banner-koinwniko-iatreio2

odigos-epiviosis_final

2020_06_24_dl-citizen

adeieslaikwn

banner-Thessaloniki

rbanner1

rbanner2

rbanner3

rbanner4

banner_elegxon_Anaptyksis

PolitikiProstasia

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

bullet Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
bullet Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
bullet Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
bullet Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
bullet Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS