Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Περίληψη πράξης επιβολής προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ.2 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/8-8-2013) (23/7/2020)

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 388135(9051)/24-07-2020 Απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ, επιβάλλουμε στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ»,με αντικείμενο δραστηριότητας «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ», με έδρα επί του 14ου ΧΛΜ. Θεσσαλονίκης - Βασιλικών, διοικητικό πρόστιμο συνολικού ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€), ήτοι (1.000,00€ Χ 2 κωδικούς προϊόντων), σύμφωνα με τα άρθρα 22,24,25 και 26 του Ν.4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 2  παράγραφος 14 εδάφιο Γ της υπ’ αριθ. 91354/2017 Υ.Α. «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουλίου 2020 από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στο υποκατάστημα της επιχείρησης επί της οδού Παστέρ 12 στη Θεσσαλονίκη, σε εκτέλεση της με αριθ. πρωτ. Oικ. 369906(8650)/14-07-2020 Εντολής Ελέγχου της υπηρεσίας, κατόπιν υποβληθείσας καταγγελίας, διαπιστώθηκε εντός του καταστήματος η ύπαρξη διαφορετικών τιμών πώλησης στο σημείο έκθεσης (ράφι) και στο σημείο διάθεσης (ταμείο) για τους κάτωθι δύο κωδικούς προϊόντων: α) για το προϊόν «ΞΥΔΙ ΤΟΠ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ ΜΕ ΘΥΜΑΡΙΣΙΟ ΜΕΛΙ 250 ML», η αναγραφόμενη ένδειξη της τιμής πώλησης στο ράφι, επί του μέσου ενημέρωσης των καταναλωτών (εκπτωτικό καρτελάκι), ήταν 2,69€, ενώ η τιμή πώλησης που καταγράφηκε στο ταμείο (ταμειακή μηχανή) ήταν 3,16€ και β) για το προϊόν «KELLOGGS COCO POPS JUMBO 375 ΓΡ», η αναγραφόμενη ένδειξη της τιμής πώλησης στο ράφι,  επί του μέσου ενημέρωσης των καταναλωτών (εκπτωτικό καρτελάκι), ήταν 2,97€, ενώ η τιμή πώλησης που καταγράφηκε στο ταμείο (ταμειακή μηχανή) ήταν 3,96€.
Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση της παραγράφου 9 του άρθρου 2 με τίτλο «Αναγραφή προβλεπομένων ενδείξεων επί των μέσων ενημέρωσης των καταναλωτών (Πινακίδες κ.λπ.)» της υπ’ αριθ. 91354/2017 Υ.Α. «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β’/30-08-2017), για την οποία σύμφωνα με το άρθρο 2  παράγραφος 14 εδάφιο Γ  της ίδιας υπουργικής απόφασης προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου.Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS