Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Περίληψη πράξης επιβολής προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ.2 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/8-8-2013) (20/7/2020)

Επιβάλλουμε, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 378517(8830)/16-07-2020 απόφαση της Υπηρεσίας στην ατομική επιχείρηση «ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ» με αντικείμενο δραστηριότητας «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΠΙΤΣΑΡΙΑ», με έδρα στην Περαία Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 και το άρθρο 71 παράγραφος 4Α της ΥΑ 91354/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 109034/2018 (ΦΕΚ τ. Β΄ 4913/2018)», πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00€), διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 2020 από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στο κατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης επί της οδού Ηπείρου αρ.02 στην Περαία Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε η μη αναγραφή στον τιμοκατάλογο της επιχείρησης, της ένδειξης «Κατεψυγμένο» κατά περίπτωση, είτε μεμονωμένα, είτε κατά ομάδες φαγητών, με τρόπο που να γίνεται αντιληπτή η διάκριση αυτή στον καταναλωτή, για το προϊόν «ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙ», το οποίο βρέθηκε εντός του καταψύκτη του καταστήματος κατά παράβαση της παραγράφου 3Β του άρθρου 71 με τίτλο «Ενδείξεις Τιμοκαταλόγων» της ΥΑ 91354/2017Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS