Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Περίληψη πράξης επιβολής προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ.2 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/8-8-2013) (15/7/2020)

Επιβάλλουμε, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 367110 (8591)/14-07-2020 απόφαση της Υπηρεσίας στην επιχείρηση «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ – ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΡΟΖΑ Ο.Ε.», με έδρα στην Λητή Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 και το άρθρο 104 παράγραφος 9 της ΥΑ 91354/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 109034/2018 (ΦΕΚ τ. Β΄ 4913/2018)», πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€), διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 07 Δεκεμβρίου 2019 από ελεγκτές του Δ1 Τμήματος Εκ των υστέρων ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεσσαλονίκης στο με αριθμό κυκλοφορίας ΝΖΕ-2392 βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς και διανομής πετρελαίου, της ανωτέρω επιχείρησης το οποίο ήταν σταματημένο στο 2ο χλμ μετά την διασταύρωση για Κιλκίς στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης - Σερρών, ο οδηγός του βυτιοφόρου δεν είχε μαζί του οποιοδήποτε Παραστατικό Διακίνησης για το μεταφερόμενο Πετρέλαιο Θέρμανσης (Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση ή Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής), ενώ όταν το βυτιοφόρο επέστρεψε συνοδευόμενο στο Πρατήριο Υγρών Καυσίμων ιδιοκτησίας της ανωτέρω επιχείρησης προκειμένου να γίνει ο έλεγχος της διακίνησης του πετρελαίου θέρμανσης σύμφωνα με τα νόμιμα παραστατικά, επιδείχθηκε τότε το αρ. 72/07-12-2019 Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής, κατά παράβαση των παραγράφων 1 και 9 του άρθρου 104 της ΥΑ 91354/2017 «Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύειΕπιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS